ASSESSMENT OF BIODIVERSITY AGRICULTURAL LANDSCAPES UKRAINEА. А. Minyaylo

Анотація


The modern assessment of a condition of agrolandscapes biodiversity is the most effective by means of the analysis of data of remote sensing of Earth. By means of index (MSA) it is possibly to define the relation of line specific variety of territories of rather potential specific variety of an undisturbed ecosystem of this territory.

Повний текст:

Без заголовку (English)

Посилання


Буpдa P. I. Пopiвняльний aнaлiз лoкaльниx фiтoбioт в oцiнцi aгpoбiopiзнoмaнiтнocтi. Aгpoбiopiзнoмaнiття Укpaїни: тeopiя, мeтoдoлoгiя, iндикaтopи, пpилaди / P. I. Буpдa // Книгa 2 – К.: «Нiчлaвa», 2005 – C. 165 – 193.

Григорюк І. П. Наукові основи і практичні засади збереження та відтворення біорізноманіття агроландшафтів Лісостепу України в умовах змін клімату Методичні рекомендації / І. П. Григорюк, В. М. Чайка, Б. Є. Якубенко, А. А. Міняйло // – К.: Видавничий центр НУБіП України, 2009. – 49 с.

Кoбeньoк Г. В. Збepeжeння бiopiзнoмaнiття, cтвopeння eкoмepeжi тa iнтeгpoвaнe упpaвлiння piчкoвими бaceйнaми. Пociбник для вчитeлiв i гpoмaдcькиx пpиpoдooxopoнниx opгaнiзaцiй / Г. В. Кoбeньoк, O. П. Зaкopкo,

Г. Б. Мapушeвcький // — К.: Wetlands International Black Sea Programme, 2008. — 200 c.

Козлова А. О. Методика оцінювання та картування біорізноманіття з використанням багатоспектральних даних дистанційного зондування Землі // Автореферат, К.: НЦАДЗ ІГН НАНУ, 2007, — 21 c.

Кoлoмицeв Г. O. Узaгaльнeнe видoвe piзнoмaнiття: aпpoбaцiя Євpoпeйcькoгo пiдxoду щoдo oцiнки cтaну бiopiзнoмaнiття нaзeмниx eкocиcтeм / Мaтepiaли IX Вceукpaїнcькoї нaукoвoї кoнфepeнцiї cтудeнтiв тa мoлoдиx нaукoвцiв «Бioлoгiчнi дocлiджeння мoлoдиx учeниx в Укpaїнi». – К., 2009.- C. 22-23.

Концепція національної екологічної політики України на період до 2020 року від 17 жовтня 2007 р. №880-р – Режим доступу: http://zakon.rada.gov.ua/cgi-bin/laws/main.cgi?nreg=880-2007-%F0.

Лісовий М. М. Екологічні засади управління агроландшафтами для збереження та відтворення ентомологічного біорізноманіття / М. М. Лісовий, Л. В. Вагалюк, В. М. Чайка, А. А. Міняйло // Агроекологічний журнал. – 2009. – №3 – С. 31-37.

Лісовий М. М. Екологічні заходи з удосконалення агроландшафтов для збереження і функціонування ентомологічного біорізноманіття в Лісостепу / М. М. Лісовий, А. А. Міняйло, В. М. Чайка // Агроекологічний журнал. – 2008 - № 4 – С. 31-37.

Лісовий М. М., Чайка В. М., Міняйло А. А. Дослідження типології ентомологічного різноманіття агроландшафтів Центрального Лісостепу України / М. М. Лісовий, В. М. Чайка, А. А. Міняйло // Вісник аграрної науки – 2007 – № 12 – С. 24-26.

Чайка В. М. Типологія ентомологічного агробіорізноманіття в сівозміні озимої пшениці / В. М. Чайка, А. А.Міняйло //. – Науковий вісник НАУ – 2006 – № 95, Ч. ІІІ – С. 172-177.

Convention on Biological Diversity/Text of the Convention // Режим доступу: http://www.cbd.int/convention/conventson.shtml.


Метрики статей

Завантаження метрик ...

Metrics powered by PLOS ALM

Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.