ВКОРСТАННЯ НЗЬКОПОТЕНЦІЙНОЇ ТЕПЛОВОЇ ЕНЕРГІЇ БІОТЕРМІЧНОЇ ФЕРМЕНТАЦІЇ СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКХ ОРГАНІЧНХ ВІДХОДІВВ.С. Таргоня, М.М. Лісовий

Анотація


Наведено результати біоенергетичних досліджень біотехнологіч­ного процесу компостування сільськогосподарських органічних відходів в ізольованих реакторних системах з примусовою аерацією. Визначено перспективи подальшого розроблення відповідних технологій та обладнання для енергозабезпечення сільськогосподарського виробництва. Запропоновано техніко-технологічне рішення обладнання.


Повний текст:

PDF

Посилання


Ляшенко О.О. Основні положення процесу прискореного біотермічного компостування сільськогосподарських органічних відходів // О.О. Ляшенко, Г.Є. Мовсесов / Зб. наук. праць ІМТ НААН «Механізація, екологізація та конвертація біосировини у тваринництві». – 2011. – 2(8). – С. 124-133.

Ляшенко А. ?нтегрированные биотехнологии ускоренной переработки отходов животноводства в экологически безопасные удобрения/ Ляшенко А. Мовсесов Г., Таргоня В. // Техніко-технологічні аспекти розвитку та випробування нової техніки і технологій для сіл. госп-ва України: Зб. наук. пр. / Укр. наук.-досл. ін-т з прогнозування та випробуванню техніки і технологій для с.-г. вир-ва ім. Леоніда Погорілого (УкрНДІПВТ ім. Л. Погорілого). – Дослідницьке, 2006. – Вип. 9(23).- Кн.2. – С.41-50

Техніка сільськогосподарська. Обладнання для видалення і переробки гною. Методи випробувань: СОУ 74.3-37-268:2005. – [Чинний від 2005-12-23]. – К.: Мінагрополітики України, 2005. – 102 с.

Пат. 21714 А Україна, С 02 F 11/04. Універсальний мікробіологічний реактор / Ткаченко С.І., Погорілий Л.В., Таргоня В.С., Ларюшкін Є.П., Клименко В.П. - № 96051922; заявл. 16.05.96; опубл. 20.01.98., Бюл. № 3.

Richard T.L. The kinetics of solid-state aerobic biodegradation: A dissertation in partial fulfillment of the requirements for the degree doctor of philosophy / Richard Thomas Lehman. – Cornel University. – 1997. – 380 p.


Метрики статей

Завантаження метрик ...

Metrics powered by PLOS ALM

Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.