СТВОРЕННЯ БІОПРЕПАРАТІВ НА ОСНОВІ БІОХІМІЧНХ КОМПОНЕНТІВ РІЗНХ ВДІВ БАЗДІОМІЦЕТІВ ТА ВЩХ РОСЛНО.А. Бойко, С.П. Весельський, І.П. Григорюк, М.Д. Мельничук

Анотація


Розглянуто питання технологічних процесів формування біологічних препаратів, що базувались на основі біохімічних фракцій із грибів Basidiomycetes та вищих рослин. Останні слугували носіями підібраних компонентів, які застосовувались для виробничих цілей. Виконано багатопланові досліди, в яких задіяно 15 видів грибів та рослинний матеріал різних родин. Перед використанням цього матеріалу проведено скринінговий аналіз на контамінацію його патогенами різної природи.


Повний текст:

PDF

Посилання


Асатиани В.С. Новые методы биохимической фотометрии / В.С.Асатиани. – М.: Наука, 1965. – С.522−529.

Бойко О.А., Морфологія та структурні особливості патогенів Basidiomycetes / О.А.Бойко, Т.П.Шевченко, А.А.Бойко // Мікробіологічний журнал. − 2013. – Т.75, №3. – С. 54−59.

Бойко О.А. Гриби (Basidiomycetes): властивості в екологічних нішах, продуценти біологічно активних речовин /О.А.Бойко, І.П.Григорюк, М.Д.Мельничук //Агроекологічний журнал. − 2011. − №3. −С.69−75.

Ботаніка. Водорості та гриби: навч.посіб. /[І.Ю.Костіков, В.В.Джаган, Е.М.Демченко та ін.]. – К.: Арістей, 2006. – 476 с.

Бухало А.С. Высшие съедобные базидиомицеты в чистой культуре / А.С.Бухало. – К.: Наук.думка, 1988. – 180с.

Варбанець Л.Д. Глікозидази мікроорганізмів і методи їх дослідження / Л.Д. Варбанець, Н.В. Борзова. − К.:Наук. думка, 2010. - 440 с.

Великанова О.А. Спектрофотометрический метод определения сумарного количества амінокислот в сыворотке крови /О.А.Великанова, Ю.В.Полиев //Лабораторное дело. − 1981. − №11. – С.101−103.

Древаль К.Г. Нові продуценти целюлозолітичних ензимів серед вищих базидіальних грибів /К.Г.Древаль, М.І.Бойко //Біотехнологія. – 2011. – Т.4, №1. – С.87−92.

Левицкий А.П. Пребиотики и проблема дисбактериоза / А.П.Левицкий, Ю.Л.Волянский, К.В.Скидан // АМНУ «?нститут микробиологии и иммунологииим. ?.?.Мечникова АМНУ». – Х.: ЭДЭНА, 2008. – 100с.

Пат. № 72957 Україна. Спосіб виявлення патогенів у шапинкових грибів (Basidiomycetes) / Мельничук М.Д., Бойко О.А., Дубровін В.О. та ін.). – № u201114539; заявл. 07.12.2011; опубл. 10.09.2012, Бюл.№17.

Пат. 53983 Україна, АО1С 21/00 СО5F 11/00. Композиція біохімічних речовин для стимуляції продуктивності та захисту від хвороб сільськогосподарських рослин / Бойко О.А., Мельничук М.Д., Бойко А.Л., Григорюк І.П., Дубровін В.О. – № u201004473; заявл. 16.04.2010; опубл. 25.10.2010, Бюл. №20.

Пат. 33564 Україна МБН А61В514. Спосіб підготовки проб біорідин для визначення вмісту речовин ліпідної природи / Весельський С.П., Лященко П.С., Костенко С.Г., Потенко З.А., Куровська Л.Ф. – №99031324; опубл. 15.02.2001, Бюл. №1.

Петровский В.?. Экстракция, разделение и количественное определение липидных фракций сыворотки крови /В.?.Петровский, М.?. Речеранд, Е.?.Лизенко // Лабораторное дело. − 1986. − №6. – С.339−343.

Пидюра О.І. Рід Medicago L. (Fabaceae) у флорі України / О.І.Пидюра. – К.: Аграрна наука, 1998. – 74 с.

Помазков О.А. Физиологически активные пептиды /О.А.Помазков. – М.: Наука, 1995. – 141 с.

Пономаренко С. Стимулятори росту рослин / С.Пономаренко, Л. Анішин // Енергозберігаючі агроекосистеми: рекомендації / [під. ред. член- кор. НААН Ю.О. Тараріко]. – К.: «ДІА», 2011. – С.416-444.

Секан А.С. Сучасні методи молекулярного аналізу генетично модифікованих рослин / А.С.Секан, Б.В.Сорочинський // Біотехнологія. − 2011. – Т.4, №1. – С.106−114.

Фізіологічна активність компонентів вермикомпосту та створення на його основі комплексного регулятора росту / І.В. Дроговоз, М.В. Волкогон, В.К. Яворська [та ін.] // Физиология и биохимия культурних растений. − 2006. – Т.38, №4. – С.292−300.

Фітосанітарна безпека /[П.О.Мельник, В.Я.Даньков, М.П.Соломійчук та ін.].– К.: Аграрна Наука, 2012. – 160с.

Хмель и его использование / [Годованый А.А., Ляшенко Н.?. и др.]. – К.: Урожай, 1990. – 336 с.

Hervey C.L., Wuest P.S., Schisler L.C. Diseases weed molds indicator molds and abnormalities of com. mushroom: pen state handbook for commercial mushroom growers. – Pennsylvania State University, 1982. – P.19−33.


Метрики статей

Завантаження метрик ...

Metrics powered by PLOS ALM

Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.