ЕТІОЛОГІЯ БАКТЕРІАЛЬНХ ХВОРОБ ТОМАТА (LYCOPERSICON ESCULENTUM MILL.) У ГОСПОДАРСТВАХ ДНІПРОПЕТРОВСЬКОЇ ОБЛАСТІЮ. В. Коломієць, Ю. Ф. Аветисян

Анотація


Вивчено й ідентифіковано збудників бактеріальних хвороб томата у господарствах Дніпропетровської області. Встановлено, що ураження томатів пов'язана із збудниками бактеріальної плямистості X. vesicatoria і бактеріями виду Pseudomonas, що не утворять флуоресцентний пігмент.


Повний текст:

PDF

Посилання


Етіологія масового захворювання томатів у господарствах України / Р. І. Гвоздяк, С. М. Мороз, Л. М. Яковлева [та ін.]. // Мікробіол. журн. – 2009. – Т. 71, № 5. – С. 33–40.

Кабашная Л. В. Сравнительная характеристика штаммов Erwinia caratovora различной вирулентности / Л. В. Кабашная, Р. ?. Гвоздяк // Микробиол. журн. – 1982. – Т. 44, № 3. – С. 8–12.

Кабашная Л. В. Pseudomonas syringae pv. tomato и Xanthomonas campestris – возбудители бактериозов томатов на Украине / Л. В. Кабашная, М. А. Шабан // VII съезд Украинского микробиол. Общества: тез. докл. – К., Черновцы, 1989. – Ч. 2. – С. 12–13.

Лазарев А. М. Методические рекомендации по изучению бактериальных болезней томата и мерам борьбы с ними / А. М. Лазарев, Г. А. Быкова. – Спб.: В?ЗР , 2003. – 24 с.

Матвеева Е. В. Бактериальные болезни томата и картофеля и меры борьбы с ними: метод. рекомендации / Е. В. Матвеева, Г. А. Быкова, А. М. Лазарев – СПб.: В?З?Р, 1999. – 30 с.

Методы исследований возбудителей бактериальных болезней / [Бельтюкова К. ?., Матышевская М. С., Куликовская М. Д. и др.]. – К.: Наук. думка, 1968. – 316 с.

Микроорганизмы – возбудители болезней растений / [В. ?. Билай, Р. ?. Гвоздяк, ?. Р. Скрипаль и др.]. – К.: Наук. думка, 1988. – 552 с.

Носова О. Н. Некроз серцевины стебля томата и обоснование приёмов защиты : автореф. дис. на соискание уч. степени канд. биол. наук: спец. 06.01.11 / О. Н. Носова. – М., 1990. – 18 с.

Райчук Т. М. Основні хвороби томатів та оптимізація заходів захисту в Північному Лісостепу України : автореф. дис. на здобуття наук. степени канд. с.-г. наук : спец. 06.01.11 «Фітопатологія» / Т. М. Райчук. – К., 2005. – 24 с.

Фітопатогенні бактерії. Бактеріальні хвороби рослин: монографія / [Гвоздяк Р. І., Пасічник Л. А., Яковлева Л. М. та ін] ; за ред. В.П. Патики – К.: ТОВ «НВП «Інтерсервіс», 2011. – 444 с.

Черненко Є. П. Бактеріальні хвороби томата і біологічне обґрунтування заходів обмеження їхнього розвитку: автореф. дис. на здобуття наук. ст. канд. біол. наук : спец. 06.01.11 «Фітопатологія» / Є. П. Черненко. – К., 2009. – 18 с.

Bashan Y. Complementary bacterial enrichment techniques for the detection for Pseudomonas syringae pv. tomato and Xanthomonas campestris pv. vesicatoria in infected tomato and papper seeds / Y. Bashan, I. Assouline // Phytoparasitica. – 1983. – 11, № 3–4. – P. 187 – 193.

Janse J. D. Phytobacteriology: Principles and Practice . J. D. Janse – Wallingford, UK : CABI Publishing, – 2005. – 34 р.


Метрики статей

Завантаження метрик ...

Metrics powered by PLOS ALM

Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.