ПОРІВНЯЛЬНЙ АНАЛІЗ ЛОКАЛЬНХ РАРТЕТНХ ДЕНДРОЕКЗОФЛОР ШТУЧНХ ЗАПОВІДНХ ПАРКІВ ЛІСОСТЕПУ УКРАЇНН.П. СТЕПАНЕНКО

Анотація


Показано результати порівняльно-флористичного аналізу для раритетної дендроекзофлори штучних об’єктів природно-завовід­ного фонду Лісостепу України. Наведено дані щодо категоріальних та міжкатегоріальних, регіональних та міжрегіональних кореляційних зв’язків, а також обґрунтовано суттєві кореляційні взаємозалежності між найбільшими об’єктами. За допомогою методів візуалізації флористичного аналізу виділено найбільш значущі зв’язки між порівнюваними дендросозофлорами.


Повний текст:

PDF

Посилання


Василик О.В. Заповідні дендросозофіти півдня Правобережного Лісостепу / О.В. Василик // Науковий вісник НЛТУ України. – 2009. − Вип. 9 – 13. – С. 17 – 22.

Дендросозологічний каталог природно-заповідного фонду Лісостепу України / [під ред. С.Ю. Поповича]. – К.: Аграр Медіа Груп, 2011. – 800 с.

Европейский Красный список животных и растений, находящихся под угрозой исчезновения во всемирном масштабе. – Нью-Йорк, ООН, 1992. – 167 с.

Заповідна дендросозофлора Лісостепу України / [під ред.

С.Ю. Поповича]. – К.: Аграр Медіа Груп, 2010. – 262 с.

Конвенція про охорону дикої флори і фауни та природних середовищ існування в Європі. – К.: Мінекобезпеки України, 1998. – 76 с.

Леонтьєв Д.В. Флористичний аналіз у мікології: підручник / Д.В. Леонтьєв. — Х.: Основа, 2007. – 160 с.

Основы флористического районирования / Л.?. Малышев // Бот.журн. – 1999. – 84, № 1. – С. 3-14.

Малышев Л.?. Современные подходы к количественному анализу и сравнению флор / Л.?. Малышев // Теоретические и методические проблемы сравнительной флористики: мат. II рабочего совещания по сравнительной флористике. (Неринга, 1983). – Л.: Наука, 1987. – С. 142 – 148.

Чорней І.І. Чивчино-Гринявські гори у флористичному районуванні Українських Карпат / І.І. Чорней // Наукові основи збереження біотичної різноманітності. – 2011. – Т. 2(9), № 1. – С. 229 – 242.

Шмидт В.М. Математические методы в ботанике / В.М. Шмидт. – Л.: ?зд-во Ленинградского ун-та, 1984. – 288 с.

Шмидт В.М. Статистические методы в современной флористике / В.М. Шмидт. – Л.: ?зд-во Ленинградского ун-та, 1980. – 176 с

Юрцев Б.А. О количественной оценке “веса” видов при флористическом районировании / Б.А. Юрцев // Бот.журн. – 1983. – 68, № 9. – С.1145 – 1151.

.The IUCN Red List of Threatened Species, 2013. Version 2; URL: http://www.iucnredlist.org (дата звернення 10.09.2013).

Walter K.S., Gilletе H.J [Eds.] 1997 IUCN Red List of Treatened Plants. Compiled by the World Conservation Union, Gland, Switzerland and Cambridge (UK). – 1998. – 862 p.


Метрики статей

Завантаження метрик ...

Metrics powered by PLOS ALM

Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.