РОЗВТОК ІКР ТА ВЖВАННЯ ЕМБРІОНІВ КОРОПА ЗА ДІЇ АЛЬБЕНДАЗОЛУ
Анотація


Доведено пригнічуючу дію альбендазолу у концентраціях 0,020 мг/дм3 і 0,040 мг/дм3 у воді на розвиток ікри коропа. За вмісту альбендазолу у воді 0,005 мг/дм3 його дія на ембріональний розвиток риби виражена значно менше.


Повний текст:

PDF

Посилання


Визначення токсичності на ембріонах та ікрі прісноводних риб. (Напівстатистичний метод. ISO 12890; 1999, ІДТ): ДСТУ ISO 1289: 2005.– [Чинний від 01.07.2006.]. К.: Держспоживстандарт України, 2006. – 19 с. – (Національний стандарт України).

До питання про якість води водойм рибогосподарського призначення та її вплив на розвиток ікри коропа (Cyprinus carpio L.) / [Курбатова І.М., Цедик В.В., Михальська В.М., Малюга Л.В. ] // Науковий вісник ЛНУВМБТ ім. С.З. Гжицького. – Львів, 2008. – Т. 10, № 4 (39). –

С. 273– 278.

Євтушенко А.В. Лігулідози риб (епізоотологія, біологія збудників, патогенез, розробка заходів боротьби): автореф. дис. на здобуття наукового ступеня канд. вет. наук: 16.00.11 / А.В. Євтушенко.– Х., 2003. – 20 с.

Іванова О.В. Санітарно-гігієнічна оцінка стоків свинарських підприємств О.В. Іванова, М.О. Захаренко // Ветеринарна біотехнологія.– 2010.– №17.– С. 82–87.

Кокунин В.А. Статистическая обработка данных при малом числе опытов/ В.А. Кокунин // Укр. биохим. журн. – 1975. – Т.47, – №6. – С. 776–790.

Петрова А.М. Діагностика та профілактика дикроцеліозу овець/

А.М. Петрова// Матеріали міжнар. наук.–практ. конф. «Актуальні питання сільськогосподарської науки та агропромислового комплексу». 6 листопада 2013 року. Вінниця. 2013. – С.75–80.

Приходько Ю.О. Ефективність антигельмінтиків різних груп при стронгілятозній інвазії собак та котів/ Ю.О. Приходько, А.А. Петренко //Вісник Полтавської державної аграрної академії. – 2010. -– №3. – С.132–134.

Приходько Ю.О. Кишкові гельмінтози свиней і собак та експериментальне обгрунтування застосування вітчизняного антигельмінтика альбендазолу: автореф. дис. на здобуття наукового ступеня доктора вет. наук: 16.00.11 / Ю.О. Приходько. - Х., 2002. - 27 с.

Смирнов А.М. Задачи и перспективы ветеринарной науки/

А.М. Смирнов, В.М. Авилов // Ветеринария: – 1999. – №10. – С.3–5.

Тафійчук Р.І. Філометроїдоз коропа: цитогенетичні та імунологічні дослідження у системі "паразит-господар" і вплив на неї нематоцидних препаратів: автореф. дис. на здобуття наукового ступеня канд. вет. наук: 16.00.11 / Тафійчук Р.І. – Х., 2002. – 19 с.

Duvel D. Zur oviziden und larviziden Wirksamkeit von Panacur / D. Duvel // Blauen Hefte Tierartz. – 1979. – 59. – P. 441-452.

Friedman P.A. Interaction of anthelmintic benzimidazoles with Ascaris suum embryonic tubulin / P.A Friedman., E.G. Platzer // Biochem. et biophis. acta. – 1980. – No2. – P. 271-278.


Метрики статей

Завантаження метрик ...

Metrics powered by PLOS ALM

Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.