Том 11, № 1 (2020)

Зміст

Статті

L. Khrokalo, V. Vorobyova, G. Vasyliev, N. Ryzhenko, K. Glagun, O. Korniakova, O. Salamaha, Ye. Sirosh
5-11
V. M. Savosko, N. V. Tovstolyak, Yu. V. Lykholat, I. P. Grygoryuk
12-27
L.M. Butsenko, L.A. Pasichnyk, Y.V. Kolomiiets
28-37
D. Monoshyn, T. Shupova2, L. Rudchenko, V. Gaychenko
38-41
I.G. Rubezhniak
42-49
M. Pavlovska, L. Solomenko, E. Prekrasna, E. Dykyi
50-59
M.Y. Pikovskyi, M.M. Kyryk, V.V. Bоrodai
60-68
A. Kyrychenko, K. Hrynchuk, I. Antipov, A. Likhanov
69-79