Том 12, № 1 (2021)

Зміст

Статті

О.І. Кitayev, V.A. Kryvoshapka, О.А. Kishchak, V.V. Filyov
Y.V. Kolomiiets, L.M. Butsenko
O. L. Klyachenko
O.O. Kravchenko, N.V. Zhitkevich, T.T. Hnatiuk, V.V. Borodai, V.V. Chobotar
V. Serdiuk, V. Maksin
О. S. Malyshevska
I. Gumeniuk, A. Levishko, O. Demyanyuk
S. Yu. Moroz, A.V. Fokin
M. Pavlovska, L. Solomenko, IE. Prekrasna