Оцінка біологічної ефективності перспективних домінантних штамів бактерій ризосфери ячменю ярогоDOI: http://dx.doi.org/10.31548/dopovidi2021.01.001

M. O. Kiroiants, M. V. Patyka, T. I. Patyka

Анотація


Важливим завданням сучасного сільськогосподарського виробництва є створення нових екологічно безпечних агротехнологій, спрямованих на підвищення продуктивності сільськогосподарських культур. Ячмінь ярий – важлива зернофуражна культура, яка займає істотне місце в балансі концентрованих кормів. Тому наше дослідження досить актуальне у наш час, з огляду на тенденції до переходу на екологічне землеробство і розвиток біологічних добрив. Метою дослідження було визначення ефективності інокуляції домінантними штамами бактерій ризосфери Phyllobacterium ifriqiyense 1 та Bacillus methylotrophicus 10 насіння ячменю ярого та фізіологічні параметри росту і розвитку культури в модельних умовах. Завдання дослідженнявизначення титру життєздатних бактерій, експозиція насіння ячменю ярого у бактеріальній суспензії, облік росту рослин ячменю ярого та фіксація його біометричних показників після бактерізації; визначення фізіологічних параметрів росту і розвитку рослин у модельних умовах. Методи дослідження – мікробіологічні (прямий підрахунок життєздатних колонієутворюючих одиниць за допомогою камери Горяєва). Показники фотосинтетичної діяльності листка визначали за допомогою біофізичного методу індукції флуоресценції хлорофілу портативним приладом «Флоратест». Результати досліджень штам Phyllobacterium ifriqiyense 1 продемонстрував максимальний біологічний ефект на ростові показники тест-культури ячменю (включаючи розведення культуральної рідини). Встановлено, що обробка бактеріальними суспензіями Phyllobacterium ifriqiyense 1 та Bacillus methylotrophicus 10 сприяє активізації функцій фотосинтетичного апарату рослин ячменю в лабораторних умовах. Перспективи ризосферні мікроорганізми є важливими компонентами середовища вже на перших етапах онтогнезу зернових культур, тому використання домінантних бактерій-інокулянтів має науково-практичне значення у оптимізації технологій агровиробництва.


Ключові слова


Phyllobacterium ifriqiyense 1, Bacillus methylotrophicus 10, інокуляція, біометричні показники, ячмінь ярий, флоратест

Повний текст:

PDF

Посилання


Gadzalo Y. M., Patyka N. V., Zarishnyak A. S. (2015). Agrobiologiya rizosfery rasteniy. Monografiya. K.: Agrarna nauka. 386.

Patyka M.V., Tonkha O.L., Sinchenko V.M., Honchar A.M., Patyka T.I. (2019). Osoblyvosti formuvannia strukturovo-funktsionalnoho skladu mikrobiomu chornozemu tsilynnoho v stepu Ukrainy. Mikrobiolohichnyi zhurnal. Vol.81 (№4). P. 90-106.

https://doi.org/10.15407/microbiolj81.04.090

Hadzalo I.M., Patyka M.V., Zaryshniak A.S., Patyka T.I. (2019). Ahromikrobiolohiia z osnovamy biotekhnolohii. Monohrafiia. K.: Ahrarna nauka NAAN. p. 204.

Patyka M.V., Tonkha O.L., Patyka T.I., Kiroiants M.O., Veretiuk S.V. (2018). Otsinka metahenomu prokariotnoho kompleksu chornozemu za ahrarnoho vykorystannia. Mikrobiolohichnyi zhurnal. Vol.80 (№6). P. 109-122. https://doi.org/10.15407/microbiolj80.06.109

Patyka M.V., Kolodiazhnyi O.Y., Ibatullin I.I. (2016). Otsinka metahenomu ta detektsiia funktsionalno znachushchykh polimorfizmiv prokariot hruntu z vykorystanniam metodu pirosekvenuvannia. Mikrobiolohichnyi zhurnal. Vol. 78 (№2). P. 43-51.

https://doi.org/10.15407/microbiolj78.02.043

Lambers H., Mougel C., Jaillard B., Hisinger P. (2009). Plant-microbe interactions in the rhizosphere: an evolutionary perspective. Plant Soil. Vol. 321. - Р. 83-115. https://doi.org/10.1007/s11104-009-0042-x

Paul E. A. (2014). Soil microbiology, ecology and biochemistry. Academic press. 573 р.

Zvyagintseva D. G. (1991). Metodyi pochvennoy mikrobiologii i biohimii. MGU. 304 p.


Метрики статей

Завантаження метрик ...

Metrics powered by PLOS ALM

Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.