Оцінювання запасів грубого деревного детриту у лісових екосистемах національного природного парку «Слобожанський»DOI: http://dx.doi.org/10.31548/dopovidi2021.01.003

O. I. Furdychko, O. Yu. Chornobrov, I. V. Solomakha, I. Ya. Tymochko, O. V. Bezrodnova

Анотація


Відмерла деревина є важливим компонентом лісових екосистем. До грубого деревного детриту належать сухостійні та  повалені відмерлі дерева, фрагменти повалених дерев (стовбурів), грубі гілки (фрагменти гілок), пні та грубе коріння дерев. Мертва деревина виконує низку природоохоронних та екологічних функцій. Вона є субстратом та середовищем існування для живих організмів, зокрема низки видів мохів, лишайників, грибів, безхребетних, а також птахів та ссавців. Деревний детрит відіграє важливу роль у біологічному кругообігу речовин та енергії,  депонуванні вуглецю, є джерелом поживних речовин. Отже, дослідження кількісних та якісних показників мертвої деревини, зокрема на територіях природно-заповідного фонду – актуальна проблема сьогодення.

Метою роботи є оцінювання виявлених лісовпорядкуванням запасів мертвої деревини у лісових екосистемах НПП «Слобожанський» за компонентами, а також аналіз особливостей розподілу її запасів у насадженнях переважаючих порід і типів лісу.

Оцінювання запасів грубого деревного детриту проведено за даними матеріалів лісовпорядкування лісового фонду територій національного природного парку «Слобожанський», проведеного Українським державним проектним лісовпорядним виробничим об’єднанням «Укрдержліспроект». Проаналізовано дані 493 таксаційних виділів у насадженнях дев’яти деревних порід. Вивчали запас таких фракцій грубого деревного детриту: сухостійна мертва деревина (сухостій), лежача мертва деревина (деревна ламань або захаращення). Аналіз даних було проведено за допомогою програмних засобів MS Excel 2016.

Встановлено, що загальна площа лісових насаджень, в яких під час лісовпорядкування було виявлено сухостій або захаращення (лежачу мертву деревину), становила 2149,8 га, або 47,5 % від загальної вкритої лісом площі НПП. Загальний запас грубого деревного детриту становив 19478 м3, понад 95 % якого зосереджено у насадженнях сосни звичайної (Pinus sylvestris L.) (78,8 %) та дуба звичайного (Quercus robur L.) (16,6 %). У структурі запасу мертвої деревини переважав сухостій (62,1 %) порівняно з лежачою мертвою деревиною (37,9 %). Запас мертвої деревини становив 5–50 м3∙га1, та у середньому для всіх досліджуваних лісових екосистем, де її було виявлено, виявився рівним 9,1 м3∙га1. Лише 63,3 га (2,9 %) досліджуваних лісових насаджень мають запас грубого деревного детриту 20 м3∙га1 і більше, а у 955,4 га (44,4 %) – він не перевищує 5 м3∙га1.Мертву деревину виявлено у лісових насадженнях, що зростають у 11 типах лісу, проте найбільше її за запасом зосереджено у свіжому дубово-сосновому суборі (9855 м3, 50,5 %), менше – у свіжому липово-дубово-сосновому сугруді (5678 м3, 29,2%) і свіжій кленово-липовій діброві (2836 м3, 14,6%). Близько половини (50,4 %) запасу грубого деревного детриту зосереджено у середньоповнотних деревостанах. Понад половина (56,8 %) запасу мертвої деревини виявлено у насадженнях I бонітету.

Отримані дані свідчать, що у цілому запаси мертвої деревини у лісових екосистемах НПП «Слобожанський» згідно з даними лісовпорядкування, є досить низькими у порівнянні з даними інших заповідних територій, де одним з пріоритетів є збереження природних комплексів та біорізноманіття, що може бути пов’язане з інтенсивністю ведення лісогосподарської діяльності на території національного природного парку до його створення.


Ключові слова


грубий деревний детрит, екосистема, НПП «Слобожанський», мертва деревина, лісове насадження, сухостій, захаращення, мортмаса, середовище існування, біорізноманіття

Повний текст:

PDF

Посилання


Furdychko, O.I. (2014). Ahroekolohiya: monohrafiya [Agroecology: monograph]. Kyiv: Ahrarna nauka [in Ukrainian].

Harmon, M.E. et al. (1986). Ecology of coarse woody debris in temperate ecosystems. Advances in ecological Research, 15, 133-302.

https://doi.org/10.1016/S0065-2504(03)34002-4.

Ferris-Kaan, R., Lonsdale, D. & Winter, T. (1993). The conservation management of deadwood in forests. Research Information Note No 241. Forestry Commission, Research Division, Forestry Authority. Available at: https://www.forestresearch.gov.uk/ documents/4947/RIN 241.pdf [in English].

Humphrey, J.W. et al. (2004). Deadwood as an indicator of biodiversity in European forests: from theory to operational guidance. EFI-Proceedings, 51, 193-206 [in English].

Shvidenko, A.Z., Shhepashhenko, D.G. & Nil'sson, S. (2009). Ocenka zapasov drevesnogo detrita v lesah Rossii. [Assessment of woody detritus in forests of Russia]. Forest mensuration and inventory, 1 (41), 133-147 [in Russian].

Stokland, J.N., Siitonen J. & Jonsson, B.G. (2012). Biodiversity in dead wood. Cambridge: Cambridge University Press.

DOI: https://doi.org/10.1017/CBO9781139025843.

Savytska, A.H. (2014). Vidmerla derevyna yak substrat dlia rozvytku mokhopodibnykh lisovykh uhrupovan [Dead Wood as a Substrate for Mosses in Forest Communities]. Scientific Bulletin of UNFU, 25(9), 172-177 [in Ukrainian]. https://doi.org/10.15421/40250926.

Chumak, M. (2016). Saproksylobiontni tverdokryli (Coleoptera, Insecta) i mertva derevyna v bukovomu pralisi Uholskoho masyvu Karpatskoho biosfernoho zapovidnyka [Saproxylic beetles (Coleoptera, Insecta) and Dead Wood in Beech Virgin Forests Uholka Massif Carpathian Biosphere Reserve]. Lesya Ukrainka Eastern European National University Scientific Bulletin. Series: Biological Sciences, 12, 93-108.

https://doi.org/10.29038/2617-4723-2016-337-12-93-98.

Stokland, J.N., Tomter, S.M. & Soderberg, U. (2004). Development of Dead Wood Indicators for Biodiversity Monitoring: Experiences from Scandinavia. EFI-Proceedings, 51, 207-226 [in English].

Schuck, A. et al. (2004). Forest biodiversity indicator: dead wood - a proposed approach towards operationalising the MCPFE indicator. EFI-Proceedings, 51, 49-77 [in English].

Siitonen, J. (2001). Forest management, coarse woody debris and saproxylic organisms: Fennoscandian boreal forests as an example. Ecological Bulletin, 49, 11-42 [in English].

Jonsell, M., Weslien, J. & Ehnstrom, B. (1998). Substrate requirements of red-listed saproxylic invertebrates in Sweden. Biodiversity and Conservation, 7, 749-764.

DOI: https://doi.org/10.1023/A:1008888319031.

Hofgaard, A. (1993). 50 years of change in a Swedish boreal old-growth Picea abies forest. Journal of Vegetation Science, 4(6), 773-782.

https://doi.org/10.2307/3235614.

Research Institution "Ukrainian Research Institute of Environmental Problems" (UKRNDIEP) (2015). Proekt orhanizatsii terytorii natsionalnoho pryrodnoho parku "Slobozhanskyi", okhorony, vidtvorennia ta rekreatsiinoho vykorystannia yoho pryrodnykh kompleksiv i obiektiv [The project of territorial organization of Slobozhanskyi National Nature Park, protection, restoration and recreational use of its natural complexes and objects]. Kharkiv [in Ukrainian].

Bezrodnova, O.V., Saidakhmedova, N.B. (2017). Bir na Merli / Important Plant Areas of Ukraine. Ed. Onyshchenko, V.A. Kyiv: Alterpress, 42-44 [in English].

Bilous, A.M. (2014). Metodyka doslidzhennia mortmasy lisiv [Methodology of the research mortmass of forest]. Biological Resources and Nature Management, 6, 3-4, 134-145 [in Ukrainian].

Bilous, A.M. (2013). Zapas sukhostoiu i zakharashchenosti miakolystianykh lisiv Ukrainskoho Polissia [Deadwood armoury and coarse woody debris in soft leaved forests of Ukrainian Polissia]. Scientific reports of NULES of Ukraine, 4. Available at: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Nd _2013_4_15 [in Ukrainian].

Bilous, A.M. (2014). Otsinka mortmasy derevnoi lamani berezniakiv Ukrainskoho Polissia [The assessment of coarse woody debris in birch forests of Ukrainian Polissia]. Scientific Bulletin of UNFU, 24.7, 25-31 [in Ukrainian].

Kotlyarevska, U.M., Bilous, A.M. (2017). Deponovanyi vuhlets ta zapas enerhii u hrubomu derevnomu detryti vilkhovykh lisiv Ukrainskoho Polissia [Deposited carbon and energy stock in coarse woody debris of alder forests in Ukrainian Polissya]. Scientific Bulletin of UNFU, 27(4), 39-43. https://doi.org/10.15421/40270408.

Matsala, M.S., Bilous, A.M. (2017). Otsiniuvannia deponovanoho vuhletsiu u hrubomu derevnomu detryti dubovykh lisiv Ukrainy [Assessment carbon in coarse woody debris of oak forests in Ukraine]. Scientific Bulletin of UNFU. 27(6), 16-19.

https://doi.org/10.15421/40270602.

Yarotskyi, V.Yu., Pyvovar, T.S., Pasternak, V.P. & Harmash, A.V. (2016). Struktura lisovykh nasadzhen sosny zvychainoi Livoberezhnoho Lisostepu Ukrainy [The Structure of Pine Stands at the Left-bank Forest-steppe of Ukraine]. Scientific Bulletin of UNFU, 26.4, 53-59.

https://doi.org/10.15421/40260408.

Pasternak, V.P., Yarotskyi, V.Yu. (2013). Otsiniuvannia zapasiv i dynamika vuhletsiu u lisakh Pivnichnoho skhodu Ukrainy [Carbon stock and dynamic assessment in the forests of North-East of Ukraine]. Scientific Bulletin of UNFU, 23.6, 57-62 [in Ukrainian].

Yarotskiy, V.Yu., Pasternak, V.P. & Nazarenko, V.V. (2019). Deadwood in the oak forests of the Left Bank Forest-steppe of Ukraine. Folia Forestalia Polonica, 61(4), 247-254.

https://doi.org/10.2478/ffp-2019-0024.

Pasternak, V.P., Yarotskyi, V.Yu. & Harmash, A.V. (2017). Typolohichne riznomanittia lisiv Volodymyrivskoho pryrodookhoronnoho naukovo-doslidnoho viddilennia NPP «Slobozhanskyi» [Forest typological diversity of Volodymyrivske environmental research department of NNP "Slobozhanskiy"]. The Journal of V.N.Karazin Kharkiv National University. Series "Biology", 28, 169-174. DOI: https://doi.org/10.26565/2075-5457-2017-28-22 [in Ukrainian].

Rudenko, L. G. (Ed.). (2008). Nacional'nyj atlas Ukrai'ny [National atlas of Ukraine]. Kyiv: DNVP "Kartografija". [in Ukrainian].

Ostapenko, B.F., Tkach, V.P. (2002). Lisova typolohiia [Forest typology]. Kharkiv: Vyd-vo Kharkivs. derzh. ahrarnoho universytetu im. V.V. Dokuchaieva [in Ukrainian].

State of Europe's Forests 2015 Report. Forest Europe. (2015). Available at: https://www.foresteurope.org/docs/fullsoef2015.pdf [in English].

Chornobrov, O.Yu., Sotnyk, L.P., Khodyn, O.B., Konishchuk, V.V., Tymochko, I.Ya. & Solomakha, I.V. (2020). Ekolohichna otsinka zapasu mertvoi derevyny u pryrodnykh lystianykh lisakh dolyny r. Vity u natsionalnomu pryrodnomu parku «Holosiivskyi» [Ecological assessment of dead wood volume in natural deciduous forests in Vita river valley in Holosiivskyi National Nature Park]. Agroecological journal, 2, 45-54.

https://doi.org/10.33730/2077-4893.2.2020.207680.

Rahman, M., Frank, G., Ruprecht, H. & Vacik, H. (2008). Structure of coarse woody debris in Lange-Leitn Natural Forest Reserve, Austria. Journal of forest science, 54 (4), 161-169.

https://doi.org/10.17221/3102-JFS.

Bobiec, A. (2002). Living stands and dead wood in the Bialowieza forest: suggestions for restoration management. Forest Ecology and Management, 165, 125-140.

https://doi.org/10.1016/S0378-1127(01)00655-7.


Метрики статей

Завантаження метрик ...

Metrics powered by PLOS ALM

Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.