Characteristics for the organic farming elements usage during the soybean growing

М. Solomiychuk, M. Kyryk, O. Panimarchuk

Анотація


There was studied different the effect from the range of agrotechnical and biological systems of treating for soybean on the biological value of cultivar and it’s protection from fungi diseases. There were determined the optimal connection of biological fungicides in the soybean treating complexes and also the usage of seeding’s multing by the inoculants’ and fertilizers’ usage.

Keywords:soybean, multing, innoculants, organic farming, biological fungicides, fertilizers


Повний текст:

PDF

Посилання


References.

Babych A.O., Kolishyck S.I., Semchov A.V.(2007) Urozhainist nasinnya soyi zalezhno vid doz mineralnych dobryv, inoculatsii ta stimulyatoriv rostu v umovach Lisostepu Ukrainu. [Soybean seed yield in dependence upon the dosage of mineral fertilizers, inoculation and stimulator growth.] Materialy tretyoy Vseukr.konf. 3 serp. 2000 Instytut kormiv UAAN. [Proceedings of third all- Ukrainiam conference 3-rd of August 2000 Institute of fodder crops.] Vinnytsya P.27-28.

Bachmat O.M., Chynnyk O.S.(2007) Vplyv diyi dobryv na urozhainist soyi [The effect of mineral fertilizers influence on the soybean seed yield.] The collection of scientific works State Agrarian and Engineering Universtiy in Podillya, 4, 3-11.

Degoduyck Ye.G., Sayko V.F., Korniychuk M.F. and others (2007)Vyroschuvanya ecologichno chystoy profuctii roslynnytstva [The growing of environmentally safe products of crop.]. Urozhay. P.320

Grykun O. (2005) Zahyst posiviv soyi vid shkydnykiv, chvorob ta burjaniv.[The soybean sowing protection from pests, diseases and tare.] Proposytsiya -№6 P.70-76.

Dospechov B.A. (1985) Metodika polevogo opyta s osnovami statisticheskogo obrabotki resultatov issledovaniy.[Methodology of field researchers (with foundamentals of statistic treating researches results.]-M:Agropromizdat P:351

Kuleshov A.V., Bilyck M.O., Dovgan S.V. (2011) Phytosanitarnyi monitoring i prognosis. Navchalnyi posibnyk. [Phytosanitary monitoring and prognosis. Study guide.] Charkiv: Espada. P.608.

Persykova F.T. (2000) Effectivnost agrotechnicheskych priyemov pri vyraschivanii soyi. [The efficiency of agrotechnical techniques during the soybean sowing.]. Agrarna nauka №4 P.10-12

Petibskaya V.S.(2001) Soya: kachestvo, ispolzovaniye , produktsiya [Soybean: quality, usage, production]. M: Agrarnaya nauka.P. 64.

Kyryk M.M., Pikovsky M.Yo., Koshevsky I.I., Taranucho Yu. M., Golovshyi P.G., Lych S.V., (2014) Chvoroby soyi. Rekomendatsii schodo diagnostyky ta zasobiv zakhystu [Soybean disease. Recommendations for diagnostics nand protective measures.]. K. Delta Design, P.26.


Метрики статей

Завантаження метрик ...

Metrics powered by PLOS ALM

Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.