Створення штучного інфекційного фону для визначення стійкості селекційного матеріалу картоплі до раку - Synchytrium Endobioticum (Schilb.) PеrcDOI: http://dx.doi.org/10.31548/dopovidi2017.05.001

G. V. Zelya, T. M. Oliynyk, A. G. Zelya, M. M. Kyryk

Анотація


Викладено результати досліджень зі створення штучного інфекційного фону для визначення стійкості картоплі до раку у лабораторних умовах у державному випробуванні проти звичайного та чотирьох агресивних патотипів раку картоплі. Визначено оптимальний варіант з використанням субстрату ґрунт : перліт (1 : 1), що дозволяє отримати точні результати. Оцінено 10 гібридів картоплі і передано в Український інститут експертизи сортів рослин для затвердження за списком ракостійких, занесення до Державного реєстру України та впровадження у вогнищах хвороби. 


Ключові слова


картопля, рак, стійкість, випробування, лабораторні умови, штучний інфекційний фон

Повний текст:

PDF

Посилання


Дорожкін, Н. А. Заражение картофеля возбудителем рака / Н. А. Дорожкин - Минск. - 1971. - 42 с.

Зеля, А. Г. Стійкість картоплі проти збудника раку Synchytrium endobioticum (Schilb.) Perc., методи його виявлення і диференціації / А. Г. Зеля Автореферат кандидатської дисертації на здобуття наукового ступеня кандидата біологічних наук за спеціальністю 06.01.11 «фітопатологія». - К. - 2009. - 24с.

Зеля, Г. В. Оцінка та відбір селекційного матеріалу картоплі стійкого до раку Synchytrium endobioticum (Schilb) Perc. / Г. В. Зеля // Картоплярство. - 2012. - Вип. 46. - С. 48-52.

Кирик, Н. Н. Болезни овощных культур и картофеля: [Монография]. // Н. Н. Кирик, М. ?. Пиковский, С. Азаики - К.: «ЦП КОМПР?НТ», 2016. - 434 с.

Мельник, П. О. Етіологія раку картоплі, біоекологічне обгрунтування заходів його профілактики та обмеження розвитку / П. О. Мельник. - Ч.- Прут. - 2003.- 284с.

Методика оцінки та відбору селекційного матеріалу картоплі стійкого до раку Synchytrium endobioticum (Schilb.) Perc., гармонізована з вимогами ЕС" / Г. В. Зеля, Т. М. Олійник, А. Г. Зеля, В. М. Гунчак, Л. А. Пилипенко. - (Методичні рекомендації). - Чернівці. - 2015. - 24с.

Метод визначення стійкості картоплі до збудника раку Synchytrium endobioticum (Schilb) Perc. / А. Г. Зеля, А. Т. Мельник, Г. В. Зеля, Т. М. Олійник // Картоплярство України. - 2012. - № 3-4. - С. 22-23.

Пат. 17048 А Україна, 7 А01С 1/00 Спосіб визначення стійкості картоплі до збудника раку Synchytrium endobioticum (Schilb.) Perc. / А. Г. Зеля, П. О.Мельник, С. С. Костишин, З. Г. Тома, М. І. Барбакар; заявник і патентовласник Українська науково-дослідна станція карантину рослин НААН; заявл.16.02.2006; опубл. 15.09.2006. - Бюл.№9.

Пат. 62605 А Україна, 7 А01 С 1/00, А01 G1/00. Спосіб визначення стійкості картоплі до збудника раку Synchytrium endobioticum (Schilb.) Perc. / А. Г. Зеля, П. О.Мельник, А. А. Бондарчук., Г. В. Зеля, Т. М. Олійник, А. А. Осипчук; заявник і патентовласник Українська науково-дослідна станція карантину рослин НААН; заявл. 16.12.2010; опубл. 12.09.2011, - Бюл.№17.

Пат. 115654 А Україна, 7 А01С 1/00 Спосіб створення штучного інфекційного фону для визначення стійкості картоплі до збудника раку Synchytrium endobioticum (Schilb.) Perc. / Г. В.Зеля, А. Г. Зеля, В. М. Гунчак, Т. М. Олійник, Н. А. Захарчук, М. М. Фурдига заявник і патентовласник Українська науково-дослідна станція карантину рослин ІЗР НААН; заявл.27.10.2016; опубл. 25.04.2017, - Бюл.№18.

Перліт [електронний ресурс] - Режим доступу https//uk.wikipedia.org/wiki/перліт.

Салтыкова, Л. П. Лабораторная діагностика ракоустойчивости картофеля / Л. П. Салтыкова, В. ?. Яковлева, В. П. Тарасова // Методические рекомендации. - Л. - 1982. - 34с.

Яковлєва, В. А. Определение жизнеспособности, прогноз распространения рака в СССР и разработка элементов комплексной системы борьбы с заболеванием / В. А. Яковлева // Автореферат диссертации кандидата биологических наук по специальности 06.01.05 «Защита растений». - М. - 1986. - 24 с.

EPPO (2004) EPPO Standarts. PM 7/28 Diagnostic protocol for Synchytrium endobioticum / Bulletin OEPP/EPPO Bulletin. - 2004. - 34. - Р. 213 - 218.

https://doi.org/10.1111/j.1365-2338.2004.00722.x

Glynne, M. The viability of the winter sporangerens of Synchytrium endobioticum (Shilb). Perc. the organizm cauzing wart disease in potato / М. Glynne // Ann. of Appl. Biol. - 1976.- 13.- 1.

https://doi.org/10.1111/j.1744-7348.1926.tb04250.x

Pratt, M. The longevity of resting spordigia of s.end in soil / М. Pratt // Bulletin OEPP/EPPO Bulletin. - 1976. - 62. - Р. 71.

Solomiychuk, M. P. Infectious fungus background for Polymyxa betae K /M. P. Solomiychuk, V. M. Gunchak //?нформационныйбюллетень ВПРС МОББ (материалы докладов Международногосимпозиума «Защита растений - достижения и перспективы»).- Кишинев, 2015. - Вып. № 47. - С.280-282.

Spieckermann, A. Die prii jung von Kartoffe sorten auf krebsfetrigreit / А. Spieckermann // Dt. Daidw. Prussc. 1964. - 51. - Р.114 - 115.


Метрики статей

Завантаження метрик ...

Metrics powered by PLOS ALM

Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.