Особливості біотопічного розподілу зайця сірого (Lepus Europaeus l.) в агроландшафтах лісостепу УкраїниDOI: http://dx.doi.org/10.31548/dopovidi2017.05.006

V. Novytskyi, A. Minyaylo, K. Maievskyi

Анотація


У статті розкрито особливості стаціального розподілу зайця сірого у сучасних агроландшафтах Лісостепу України. Дослідження виконувалися упродовж 2015 – 2017 рр. у не вегетаційні періоди – з 1 листопада до 31 березня. Основними методами польових спостережень були типологічні і моніторингові; камеральних робіт – математико-статистичні та аналітичні.

Нині такі загальноприйняті способи оцінки стану популяцій польової фауни, як їх кількісний аналіз, актуально доповнювати вивченням стаціальної локалізації їх територіальних угрупувань. Останнє дає змогу окреслити конкретні екологічні чинники, що визначають перерозподіл представників тваринного світу у антропогенних екосистемах і, тим самим, удосконалювати існуючі методи класифікації типів мисливських угідь за категоріями цінності. Особливо важливими, з наукової точки зору, виглядають подібні заходи по відношенню до осілих господарськокорисних видів, зокрема зайця сірого, який характеризується високою плюральністю у виборі індивідуальних ділянок серед агроландшафтів сучасного Лісостепу України.

Так, у Правобережній лісомисливській зоні частота трапляння зайця сірого серед відкритих ландшафтів (орні землі, луки тощо) у не вегетаційний період становила лише 27,5 %, тоді як у Лівобережній – взагалі 23,5 %. У той час решта зустрічей із тваринами припадала на напівзакриті ценози серед польових угідь.

Беручи до уваги значно менші показники пересічності та мозаїчності ландшафтів рівнинної Лівобережної лісомисливської зони, і, у зв'язку з цим, її інтенсивніше господарське освоєння порівняно з Правобережною, логічною виглядає також суттєва різниця (32,1 %), між щільністю населення зайця сірого власне на оброблюваних землях зазначених зон на користь Правобережжя. Тут зустрічність виду була також частішою порівняно з лівобережжям – на післяжнивних стернях (+14,7 %), серед багаторічних (+8,7 %) та озимих (+29,7 %) сільськогосподарських культур, тоді як серед чагарників і балок вкраплених в агроландшафти лівобережжя зустрічність виду була вищою відповідно на 8,4 та 21,0 %, порівняно із правобережжям.

Узагальнюючи одержані результати вивчення просторового розповсюдження зайця сірого у сучасному Лісостепу України, а також аналогічні дослідження вітчизняних вчених впродовж останніх 50-ти років, можна дійти висновку про серйозні зміни у стаціальному перерозподілі тварин станом на ХХІ ст. як результату невпинної індустріалізації аграрного виробництва у бік зростаючого тяжіння місцевих угрупувань виду до освоєння напівзакритих природних і напівприродних ценозів серед агроландшафтів у міру посилення антропогенного навантаження на орні землі. Зазначені тенденції чітко прослідковуються у розрізі досліджуваних лісомисливських зон із досить відмінними природними та агроекологічними характеристиками.


Ключові слова


заєць-русак, агроландшафти, Лісостеп України, територіальні угрупування, біорізноманіття, полювання, мисливські угіддя

Повний текст:

PDF

Посилання


Gruzdev V.V. (1974). Ekologiya zaytsa-rusaka (Naseleniye vida kak element landshafta) [Ecology of European hare (Population of the species as an element of the landscape)]. Publishing House of the MSU, 162.

Cabon-Raczynska K. (1974). Variability of the body weight of european hares, 69-80.

https://doi.org/10.4098/AT.arch.74-5

Korneev O.P.(1960). Zayetsʹ-rusak na Ukrayini [European hare in Ukraine]. Kiev state University, 108.

Lockow K.-W. Ist die Eissprosse ein objektives Beurteirlungs-kriterium des Rothirschgeweiches / K.-W. Lockow, G. Dittrich // Unsere Jagd. - 1986. - Bd. 36, N 9. - S. 268-269.

Petrow P. Über den Hasenbestand in Bulgarien / P. Petrow // Ecol. and manag. Europ. hare populations. - Warszawa: Panstv. w-wo roln. і lesne, 1976. - S. 1-3.

Schröpfer R, Nyenhuis H, (1982): Die Bedeutung der Landschaftsstruktur für die Populationsdichte des Feldhasen (Lepus europaeus, Pallas 1778). Zeitschrift für Jagdwissenschaft 28, 213-231.

https://doi.org/10.1007/BF02241476

Novitsky V.P.( 2014 ). Zayetsʹ-rusak u Polʹshchi: istoriya, problemy ta perspektyvy [European hare in Poland: history, problems and perspectives] . All-Ukrainian newspaper «Hunting and fishing», 7.

Volokh A.M. (2004). Velyki ssavtsi Pivdennoyi Ukrayiny v XX storichchi (dynamika arealiv, chyselʹnosti, okhorona ta upravlinnya) [Large mammals of Southern Ukraine in the ХХ century (Dynamics of Areals, Numbers, Guard and management)]. Dissertation for obtaining a scientific degree of the doctor of biological sciences Tavriya State Agrotechnical Academy, 411.

Vlasyuk V. P. (2012). Prostorovo-typolohichna orhanizatsiya naselennya zaytsya siroho (Lepus europaeus Pall.) v umovakh Zhytomyrshchyny ta vplyv faktoriv seredovyshcha na yiyi formuvannya [Spatially-typology organization of population of european hares (Lepus europaeus Pall.) in the conditions of Zhytomyr region and influence of factors of environment is on it forming]. Dissertation of candidate Agricultural sciences: 06.03.03 - Forestry, Zhytomyr National Agroecological University, 184.

(2002). Nastanova z uporyadkuvannya myslyvsʹkykh uhidʹ. [An instruction to streamline hunting grounds]. Publishing house of State Committee ofthe forest of Ukraine, 113.

Lebedevа N. E., Petrichenko V.V.(2008). Metody obliku myslyvsʹkykh tvaryn [Methods of account of hunting animals]. Zaporizhzhia National University, 62.

(2010). Osnovy metodolohiyi ta orhanizatsiyi naukovykh doslidzhenʹ [Bases of methodology and organization of scientificresearches]. Center of educational literature, 352.

Baranowski V.А and other (2006). Ukrayina. Ekoloho-heohrafichnyy atlas [Ukraine. Ecological-geographical atlas]. Atlas monograph Varta, 220.

Krivov V. М.(2008). Ekolohichno bezpechne zemlekorystuvannya Lisostepu Ukrayiny. Problema okhorony hruntiv [Ecologically safe land use of the forest-steppe of Ukraine. Soil protection problem]. Urozhai, 302.


Метрики статей

Завантаження метрик ...

Metrics powered by PLOS ALM

Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.