Ендогенна інтоксикація та запальні процеси в оганізмі щурів, уражених натрію нітритом та тютюновим димомDOI: http://dx.doi.org/10.31548/dopovidi2017.05.009

P.H. Lykhatskyi, L.S. Fira

Анотація


Останнім часом все більша увага дослідників приділяється поєднаним патологіям, викликаним дією декількох токсичних чинників на організм. Широке застосування мінеральних добрив і пестицидів у сільському господарстві призвели до забруднення навколишнього середовища, зокрема, атмосферного повітря, питної води і споживаної їжі, що може становити загрозу для здоров'я людини. У теперішній час гостро постає проблема тютюнопаління. Згубний вплив паління пов'язаний із наявністю в тютюні великої кількості канцерогенних і токсичних речовин.

Метою даного дослідження було дослідити ступінь ендогенної інтоксикації та активність запальних процесів у щурів різного віку після ураження їх натрію нітритом на тлі 45 денної інтоксикації тютюновим димом.

Експерименти проведені на білих щурах статевонезрілого, статевозрілого та старечого віку, які протягом 45 днів обкурювались тютюновим димом у герметичній камері. Одна з груп тварин за 72 год до закінчення експерименту отримувала натрію нітрит  у дозі 45 мг/кг маси тіла. У крові та сироватці крові визначали вміст карбокси- та метгемоглобіну, молекул середньої маси та про- та протизапальних цитокінів.

Встановлено, що після ураження тютюновим димом у крові тварин усіх вікових груп підвищується вміст карбоксигемоглобіну. Отруєння токсикованих димом щурів натрію нітритом призвело до вірогідного підвищення вмісту метгемоглобіну у крові, що вказує на розвиток гіпоксії в ураженому організмі. У дослідних щурів після ураження у сироватці крові зростає вміст молекул середньої маси. Це свідчить про поглиблення ендогенної інтоксикації в організмі після отруєння. У той же час у щурів усіх вікових груп зростає вміст прозапальних та знижується вміст протизапальних цитокінів, на що вказує підвищення вмісту IL-6 та зниження вмісту IL-4. Найбільш виражені зміни спостерігілись у статевонезрілих щурів після потрапляння в організм обох токсикантів, що свідчить про високу чутливість їх до досліджуваних токсикантів.


Ключові слова


тютюновий дим, натрію нітрит, гіпоксія, про- та протизапальні цитокіни, молекули середньої маси

Повний текст:

PDF

Посилання


Valavanidis, A., Vlachogianni, T., Fiotakis, K. (2009). Tobacco Smoke: Involvement of Reactive Oxygen Species and Stable Free Radicals in Mechanisms of Oxidative Damage, Carcinogenesis and Synergistic Effects with Other Respirable Particles. Int. J. Environ Res. Public. Health., 6(2), 445-462.

https://doi.org/10.3390/ijerph6020445

El-Zayadi, Abdel-Rahman. (2006). Heavy smoking and liver. World J. Gastroenterol., 38(12), 6098-6101.

https://doi.org/10.3748/wjg.v12.i38.6098

Csiszar, A., Podlutsky, A., Wolin, M., Losonczy, G., Pacher, P., Ungvari, Z. (2009). Oxidative stress and accelerated vascular aging: implications for cigarette smoking. Front Biosci (Landmark Ed)., 1, 3128-44.

https://doi.org/10.2741/3440

Baek, J., Zhang, X., Williams, M., Hicks, W., Buehler, P., D'Agnillo F. (2015). Sodium nitrite potentiates renal oxidative stress and injury in hemoglobin exposed guinea pigs. Toxicology, 333, 89-99.

https://doi.org/10.1016/j.tox.2015.04.007

Prodanchuk, G. N., Balan, G. M. (2007). Toksicheskiye metgemoglobinemii: mekhanizmy formirovaniya i puti optimizatsii [Toxic methemoglobinemia: mechanisms of formation and ways of optimization]. Modern problems of Toxicology, 1, 37-45.

Velyhotskyy, D. V., Stelmakh, N. V., Mamilov, S. O., Yesman, S. S. (2012). Aparatno-prohramnyy kompleks dlya neinvazyvnoho diahnostuvannya karboksyhemohlobinu v potokakh krovi [Hardware and software complex for non-invasive diagnosis of carboxyhemoglobin in blood flow]. Bulletin of the KrNU by Mykhail Ostrogradsky, 1/1 (72), 71-74.

Peremot, S. D., Smilyanska, M. V., Volyanskyy, A. YU. (2010). Aktyvnistʹ tsytokiniv u khvorykh na hostryy koronarnyy syndrom [The activity of cytokines in patients with acute coronary syndrome]. Annals of Mechnikov Institute, 3, С.33-37.

Panina, L. V., Terletska, S. M., Kovalchuk, S. M. (2008). Otsinka endohennoyi intoksykatsiyi orhanizmu za umov eksperymentalʹnoyi hemichnoyi hipoksiyi [Assessment of endogenous intoxication of an organism in conditions of experimental gemic hypoxia]. Achievements of Сlinical and Experimental Medicine, 2, 72-76.


Метрики статей

Завантаження метрик ...

Metrics powered by PLOS ALM

Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.