№ 5(69) (2017)

Зміст

 
PDF

Біологія, біотехнологія, екологія

G. V. Zelya, T. M. Oliynyk, A. G. Zelya, M. M. Kyryk
PDF
O. Lakusta, S. Rudenko
PDF
L. A. Khrokalo, I. V. Chernysh, V. G. Yefimova
PDF
L. Kachanovska, S. Pavlyuk
PDF
T.Y. Trokhymchuk, L.A. Ganova, V.G. Serduk, M.Y. Spivak
PDF
V. Novytskyi, A. Minyaylo, K. Maievskyi
PDF
N. O. Ryzhenko
PDF
M. ROMAN’KO
PDF
P.H. Lykhatskyi, L.S. Fira
PDF

Агрономія

O. M. Bunchak
PDF
O. I. Ulianych, I. A. Didenko
PDF
H. E. Markovskaya
PDF
V. M. Hudzenko
PDF
Ya. P. Makukh
PDF
M. A. TKACHENKO, S. G. PELIUKHOVSKIY
PDF
V. V. Shelepov, E. V. Bachkala, V. L. Zhemoyda
PDF
Yu. M. Dmytrenko
PDF
Yu. V. Shcherbakova
PDF
S. I. Mel'nyk, O. V. Novichkov, V. M. Polupan, M. G. Levenko
PDF
A. Davydenko
PDF

Тваринництво

A. A. Tesliuk
PDF
M. O. Zakharenko, V. M. Voloschuk, A. V. Khotcenko
PDF
L. V. Zasukha
PDF
A. Omelian, Yu. Pozniakovskyi, K. Makhno
PDF

Ветеринарна медицина, якість і безпека продукції тваринництва

N. H. Davydenko
PDF

Техніка та енергетика АПК

N. V. Arnauta, O. V. Arnauta, M. M. Mykhailuk
PDF
V. R. Pankiv
PDF