№ 2(72) (2018)

Зміст

 
PDF

Біологія, біотехнологія, екологія

L. T. Mishchenko, A. A. Dunich, A. V. Dashchenko, O. O. Molodchenkova, O. A. Kondratyuk
PDF
O. M. Yurieva, S. O. Syrchin, L. T. Nakonechna, I. M. Kurchenko
PDF
O. V. Zorina
PDF
E. N. Vlasenko
PDF
M. P. Pogorily, М. I. Mizyuk, O. S. Malyshevska, М. YE. Ionda, I. T. Tokar, YA. O. Yeremchuk
PDF
K.P. Maslikova
PDF
Y. V. Lykholat, N. O. Khromykh, O. O. Didur, .I. A. Ivan’ko, A. A. Alexeyeva, M. I. Nedzvetska
PDF
V. Shaposhnik, Т. Kolesnikova, K. Sorokoletova, O. Blokhin
PDF
S. R. Pidruchna, H. M. Stepanova
PDF

Агрономія

N. A. Grigorenko, L. A. Kupchyk, V. A. Denisovich
PDF
A. Bykin, I. Bordyuzha
PDF
M.V. Gunchak
PDF
S. I. Kondratenko, I. M. Mitenko, R. V. Krutko, P. G. Dul’nev
PDF
R. A. Vozhegova, L. A. Sergeev
PDF
R. O. Myalkovsky
PDF
M.V. Zahliebaiyev
PDF
S. O. Khomenko, I. V. Fedorenko
PDF
Yu.V. Goryanska, M. P. Solomiychuk, M.M. Kyryk
PDF
L. O. Riabovol, I. O. Rakul
PDF

Тваринництво

N. P. Platonova, L. M. Zlamanіuk
PDF

Ветеринарна медицина, якість і безпека продукції тваринництва

N. G. Grushanska
PDF
T. Y. Lykholat, O. M. Marenkov, K. V. Yashchenko, E. S. Shaldyna, O. A. Lykholat
PDF
V.Yu. Kushnir
PDF

Техніка та енергетика АПК

Yu. V. Gritsai
PDF
A. V. Kropachev, D. O. Zuev
A. Yu. Skalsky, V. N. Baranovsky
PDF