Обліково-інформаційне забезпечення стратегічного розвитку аграрної сфериT. O. Hurenko

Анотація


У сучасних умовах успішна діяльність аграрного секто- ру повинна забезпечуватися результативною системою управління і ефективною системою обліково-інформаційного забезпечення. Підви- щення потреби у структурованій системі взаємодії між суб`єктами підприємницької діяльності, боротьба на регіональних, державних (внутрішніх) і світових продовольчих ринках, постійне збільшення економічних, екологічних, соціальних та інших ризиків, відсутність єдності між економічними, соціальними та екологічними аспектами потребують формування нових підходів до управління на основі збалан- сованої та доцільної облікової інформації.

Метою дослідження є розкриття значимості обліково-інформацій- ного забезпечення для подальшого обґрунтування стратегії розвитку аграрної сфери. У статті розкрито основні підходи до формування системи менеджменту як цілісності, визначені види облікової інформації з точки зору цінності для управління, зазначені ключові проблеми аграр- ного сектору економіки та його обліково-інформаційне забезпечення. Отже, відсутність чіткої та неупередженої облікової інформації, розбалансованість в галузевій структурі аграрного сектору економіки ослабили системні фактори забезпечення конкурентоспроможності сільськогосподарської продукції та продовольства як в Україні, так і за її межами, що і потребує подальшого дослідження.

Ключові слова: облік, інформація, обліково-аналітичне забезпе- чення, аграрний сектор, ризики

Повний текст:

PDF

Посилання


Bruxanskyj R. (2016) Aktualizaciya strаtegichnyh vektoriv oblikovo- analitychnogo zabezpechennya systemy upravlinnya agrarnyh pidpryemstv Ukrayiny. Ukrayinskyj zhurnal prykladnoyi ekonomiky. Tom 1. № 1. P. 11 – 21

Butynecz F. Shho daye gospodaryu buxgalterskyj oblik? Mizhnarodnyj zbirnyk naukovyh pracz (2017). V. 2(5). P. 4 – 17 URL: http://pbo.ztu.edu.ua/ article/viewFile/103443/98681.pdf

Pro shvalennya Strategiyi rozvytku agrarnogo sektoru ekonomiky Ukrayiny na period do 2020 roku: sxvaleno rozporyadzhennyam Kabinetu Ministriv Ukrayiny (2013) #806-r. URL: http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/806-2013-%D1%80

Gudzynskyy O. ed. (2012) Systema menedzhmentu instytucionalnoyi transformaciyi ekonomiky Ukrayiny (teoretykometodologichnyj aspekt). Kyiv: Agrar Media Grup, 771.

Gudzynskyj O.D., Sudomyr S.M., Gurenko T.O. Teoretyko-metodologichni zasady rezultatyvnogo upravlinnya rozvytkom pidpryyemstv. Kyiv: Komprynt, 404.

Czaruk V. (2017) Buhgalterskyj oblik u systemi strategichnogo upravlinnya agrarnym pidpryemstvom. Ekonomichnyj analiz: 27(1) : 280 – 285.


Метрики статей

Завантаження метрик ...

Metrics powered by PLOS ALM

Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.