Проектування когерентності облікових системV. M. Kraevsky, O. M. Kostenko

Анотація


Представлено дослідження теоретико-методологічні положення проектування когерентності облікових систем, зокрема розглянуто вектор конвергенції за їх призначеннямусервісному забезпеченні управління.

Узагальнено організаційно-практичні засади процесу проектуван- ня систем обліково-інформаційного відображення у різнорівневій ієрархії управління реалізацією ознак сталості щодо активізації розвитку суб’єктів господарювання.

Розширено понятійно-термінологічний апарат сутнісно-змістов- ного наповнення категорії «облікові системи», що резюмовано експлікує параметричну спадковість безперервного процесу відображення відтворення суспільного продукту.

Поглиблено методичні підходи формування облікових систем за системоутворюючими елементами. Обґрунтовано організаційні основи розробки таких систем як обліково-інформаційних інструментів акцен- тованої активізації розвитку суб’єктів господарювання. Концептуалі- зовано за системою бухгалтерського обліку та системою національних рахунків обліковий стандарт, що регулює соціальну відповідальність ведення бізнесу в контексті персоніфікації відповідальності за форму- вання та використання національного багатства.

Проведено обліково-інформаційний моніторинг процесів проекту- вання   когерентності   облікових   систем,   за   результатами   якого встановлено трендову тенденційність домінуючих відхилень, а також фактуалізовано критеріальну аподиктичність індикативної верифікації соціально-економічного розвитку монографічно визначених об’єктів дослідження.

Ключові слова: проектування, облікова система, обліково- інформаційний процес, інформаційно-синталітичний сервіс, управління

Повний текст:

PDF

Посилання


Bardash S. V., Kostenko O. M., Kraievskyi V. M. (2017) Ekonomichna syntalityka : filosofsky i dyskurs stanovlennia ta rozvytku. Kyiv: TsPKomprynt.

Kaminska T. H., Kraievskyi V. M., Kostenko O. M., Okhrimenko I. V., Savchuk V. K. (2016). Informatsiina systema upravlinnia silskohospodarskym pidpryiemstvom : analitychni indykatory formuvannia I rezultatyvnosti. Kyiv: «Vik prynt».

Savchuk V. K., Kostenko O. M., Kraievskyi V. M. (2013). Informatsiino- analitychnyi protses : prakseolohichnyi pidkhid. Kyiv: «Vik Prynt».

Kraievskyi V. M. (2015). Oblik ahrarnoho potentsialu natsionalnoho bahatstva. Kyiv: «VykPrynt».

Kraievskyi V. M. (2012). Oblikovi systemy :evoliutsiia ta vector rozvytku. Kyiv:

«Ahrar Media Hrup».

Hudzynskyi O. D., Kireitsev H. H., Pakhomova T. M., Savchuk V. K. (2009). Oblikovo-analitychnyi mekhanizm menedzhmentu pidpryiemstv (teoretyko- metodolohichnyi aspekt). Kyiv: IPK DSZU.

Kostenko O. M. (2017) Oblikovo-informatsiine zabezpechennia upravlinnia funktsionuvanniam silskohospodarskykh pidpryiemstv. Kyiv: «Vikprynt».

Savchuk V. K., Kostenko O. M., MyskinYu. V., Kraievskyi V. M. (2013).Upravlinnia efektyvnistiu silskohospodarskoho vyrobnytstva : informatsiino- analitychnyi aspekt. Kyiv: «VikPrynt».


Метрики статей

Завантаження метрик ...

Metrics powered by PLOS ALM

Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.