Методичні аспекти моніторингу системи соціально-трудових відносин у сільському господарствіY. O. Lanchenko

Анотація


Актуальність дослідження методики аналізу аграрних соціально-трудових відносин полягає в їх складності, оскільки вони направлені на забезпечення інтересів працівників, роботодавців і держави.

Метою дослідження було визначити методику моніторингу системи соціально-трудових відносин у сільському господарстві. Завдання дослідження: 1) розглянути методичні аспекти моніторингу соціально-економічних процесів; 2) визначити критерії та показники моніторингу аграрних соціально-трудових відносин.

У ході дослідження застосовувались методи: абстрактно-логіч­ний (теоретичні узагальнення, формулювання висновків); моделювання (опрацювання схематичної моделі функціонування моніторингу системи аграрних соціально-трудових відносин); системний підхід (визначення по­казників розвитку соціально-трудових відносин в аграрному виробництві).

Розглянуто й проаналізовано методичні аспекти моніторингу економічних процесів різних учених; визначено напрями, критерії та набір показників оцінки системи аграрних соціально-трудових відносин; сформовано модель функціонування моніторингу системи соціально-трудових відносин у сільському господарстві й використання його бази даних відповідними стейкхолдерами; застосовано методичний матема­тичний підхід до комплексної оцінки системи аграрних соціально-трудових відносин.

Запропоновано методичні засади функціонування менш трудо­місткого моніторингу соціально-трудових відносин у сільському господарстві, що забезпечить аргументацію й оперативність управлінських рішень їх суб’єктами на макро- й мезорівні.

Ключові слова: моніторинг, соціально-трудові відносини, сільське господарство, сільські територій, критерій, показник, база даних

Повний текст:

PDF

Посилання


Poburko, Y.O. ed. (2006). Monitorynhovi otsiniuvannia skladnykh sotsialno-ekonomichnykh yavyshch rozvytku rehionu: monohrafiia [Monitoring of complex social and economic facts of regional development]. Lviv: IRD NANU, 306 [In Ukrainian].

Poburko, Y.O. ed. (2006). Monitorynhovi otsiniuvannia sotsialnoho zakhystu naselennia: monohrafiia [Monitoring of social security of the population]. Lviv: IRD NANU, 136 [In Ukrainian].

Prytula, Kh.M. (2015). Sotsialno-ekonomichnyi rozvytok silskykh terytorii: rehionalnyi vymir: monohrafiia [Social and economic development of rural areas: regional account]. Lviv: IRD NANU, 355 [In Ukrainian].

Instytut demohrafii ta sotsialnykh doslidzhen [Institute for Demography and Social Researches]. Available at: http://idss.org.ua [in Ukrainian].

Bezzubko, L.V., Volskaia, E.M. (2009). Metodolohicheskie osnovy hosudarstvennoho upravleniia i rehulirovaniia sotsyalno-trudovykh otnoshenii: monohrafiia [Methodological principles of state governance and regulation of social and labor relations]. Donetsk: Tsyfrovaia typohrafyia, 200 [In Russian].

Onikiienko, V.V., Miroshnychenko, O.V. (2003). Rozvytok sotsialno-trudovoho partnerstva v Ukraini: metodolohiia, metodyka analizu, napriamky vdoskonalennia: monohrafiia [Development of social and labor partnership in Ukraine]. Kyiv: Prynt Ekspres, 187 [in Ukrainian].

Malyshev, M.L. (2007). Monitorynh sotsyalno-trudovoi sfery: ucheb. posob. [Monitoring of the social and labor sphere]. Moskva: Perspektyva, 276 [In Russian].

Publikatsii Derzhstatu Ukrainy [Publications of the State Statistics Service of Ukraine]. Available at: http://ukrstat.gov.ua [in Ukrainian].


Метрики статей

Завантаження метрик ...

Metrics powered by PLOS ALM

Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.