Роль соціальної відповідальності в розвитку аграрного бізнесуV. V. Nahornyi, O. V. Chetveryk

Анотація


Предмет дослідження охоплює теоретичні питання розвитку соціальної відповідальності аграрного бізнесу. У статті розглянуто роль корпоративної соціальної відповідальності в бізнес структурах. Здійснено аналіз розуміння даної категорії  в сучасному  бізнесі. Розглянуто особливості впровадження корпоративної соціальної відповідальності в практику господарювання однієї із світових компаній аграрного сектору.

Об’єктом дослідження є процеси активізації корпоративної соціальної відповідальності суб’єктів аграрного бізнесу. Предметом дослідження є теоретичні та прикладні аспекти формування і функціонування корпоративної соціальної відповідальності як елемент підвищення конкурентоспроможності підприємств аграрного сектору.

Проведено ґрунтовний аналіз сучасного стану запровадження соціальної відповідальності підприємницької діяльності та висвітлення подальших перспектив її розвитку в специфіці аграрного бізнесу.

Галузь застосування результатів: навчальний процес у вищій освіті, проведення подальших прикладних економічних досліджень.

Процес запровадження соціальної відповідальності  та ефективного  використання економічного ,соціального та екологічного ефекту від її дії в умовах ринкових трансформацій має будуватися на принципах активної політики підприємства спрямованої на активне залучення СВБ у свою діяльність на всіх етапах життєдіяльності компанії; наукового обґрунтування запровадження соціальної відповідальності, формування та висвітлення соціальних звітів; розробку заходів щодо покращення репутації; удосконалення системи оплати праці, соціального захисту працівників сільського господарства; формування механізму соціального партнерства, тощо.

Ключові слова: соціальна відповідальність, конкурентоспромож­ність, КСВ, прибуток, репутація, соціальний статус, соціальний звіт

Повний текст:

PDF

Посилання


Antoshko T.R., Krush P.V., TiulenievaYu.V. (2013) Vprovadjennya korporativnoi sotsіalnoї vіdpovіdalnostі na promislovih pіdpriemstvah [Implementation of corporate social responsibility at industrial enterprises]. Kyiv: NTUU „KPІ” [in Ukrainian]

Gogulya O. P., KudіnovaІ. P. (2011) Sotsіalna vіdpovіdalnіst bіznesu [Social responsibility of business]. Nіjin: Lisenko M. M. [in Ukrainian]

Novikova O., Dejch M., Panjkova O. et al (2013) Diaghnostyka stanu ta perspektyv rozvytku socialjnoji vidpovidaljnosti v Ukrajini (ekspertni ocinky) [Diagnosis state and prospects of social responsibility in Ukraine (expert estimation)].Donetsk: Institute of the Economy of Industry of the NAS of Ukraine

Sokoljanskyj V., Borodin V. (2006) Etyka byznesa [Business Ethics]. Moscow: MGIU (in Russia)

Sait Ekonomichnyj dyskusijnyj klub [Economic debating] (2016): URL: http://edclub.com.ua/analityka/pozyciya-ukrayiny-v-reytyngu-krayin-svitu-za-indeksom-globalnoyi-konkurentospromozhnosti-0 [in Ukrainian].

Ermakov O. YU. Nagorniy V.V. (2016) Metodologіchnі zasadi poshirennya korporativnoi sotsіalnoi vіdpovіdalnostі v agrarnih formuvannyah Ukraїni [Methodological principles of the distribution of corporate social responsibility in agrarian formations of Ukraine] // Scientific Herald NUBіP Ukraine. 249: 165-174.

Kotler F. (2005) Korporatyvna socialjna vidpovidaljnistj. Jak zrobyty jakomogha biljshe dobra dlja vashoji kompaniji ta suspiljstva [Corporate Social Responsibility. How to do as much good for your company and society]. Kyiv: Standard [inUkraine]

Konovalova A. Prokompanіyu ‟Singenta‟ URL: https://www.syngenta.ua.

Horuzhy G. (2009) Moraljnyj vymir ekonomiky: socialjna vidpovidaljnist j biznesu ta ekonomichna efektyvnistj [The moral dimension of the economy, social responsibility ande conomice fficiency].Kyiv: National Bank of Ukraine, Banking University [inUkraine]

Sait Syngenta company. URL: https://www.syngenta.ua/

PetrushenkoYu. (2013) Osobennosti realizatsii kontseptsii sotsialnoy otvetstvennosti biznesa v natsionalnom khozyaystve Ukrainy [Features of the concept of social responsibility of business in the national economy of Ukraine]. Journal of institutional studies, № 1, (vol. 5), (pp. 92 – 107).

Lazorenko O., Kolishko R. etc (2008) Posibnykiz KSV. Bazova informacija z korporatyvnoj i socialjnoji vidpovidaljnosti [Guideto CSR. Basic information on corporate social responsibility]. Kyiv: "Energy"[inUkraine]

Hulevska-Chernish A., Nepochatova D., Palyvoda L., Shenderovskyy S. (2010) Praktyka blaghodijnoji dijaljnosti biznes-kompanij v Ukrajini: suchasnyj dosvid (zvit za rezuljtatamy doslidzhennja) [The practice of philanthropy business companies in Ukraine: current experience (Research Report)].Kyiv: “Salyutis”[in Ukraine]

Kolot A. andothers (2012) Socialjna vidpovidaljnistj: teorija i praktyka rozvytku [Social Responsibility: Theory and Practice Development]. Kyiv: National Economic University named after Vadym Hetman research university.[in Ukraine]

Social responsibility of business. Survey Results. 2005. 53.

Report on the Status of Corporate Social Responsibility in Ukraine URL: http://www.un.org.ua/files/SURVEY_UKR.pdf

Friedman М. (1970) The Social Responsibility of Business is to Increaseits Profits / М. Friedman // The New York Times Magazine. September 13. URL: http://www.umich.edu/~thecore/doc/Friedman.pdf

Kitzmueller M. (2012) Economic Perspectives on Corporate Social Responsibility / М. Kitzmueller, J. Shimshack. Journal of Economic Literature. 50: 51 – 84.

Post J. E. Managing the extended enterprise: The new stakeholder view /

J. E. Post, L. E. Preston, S. Sachs. California Management Review. 2002. 45: 5 – 9

Nahorniy V. Chetveryk O. (2017) The problem of implementing social responsibility in Ukraine agro-industrial enterprises / Science and Education a New Dimension. Humanities and Social Sciences. 24(146): 7–11.


Метрики статей

Завантаження метрик ...

Metrics powered by PLOS ALM

Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.