Енергозбереження підприємств аграрної сфери в Україні та зарубіжний досвідM. P. Talavirya, R.T. Holub

Анотація


Метою статтіє розгляд теоретико-методологічних положень щодо ефективності енергозбереження в аграрному виробництві, дослідження основних тенденцій розвитку енерго­зберігаючих технологій та розгляду перспектив їх впровадження в аграрному секторі України.

При проведенні дослідження використовувалися такі методи: монографічний – під час опрацювання фахових літературних джерел та роботи з текстовим представленням зазначеної проблематики; системний – для уточнення категоріального апарату; логічний – для визначення позитивних соціальних та економічних ефектів, з метою узагальнення результатів і формування висновків.

У статті досліджено використання світового досвіду управління енергозбереженням та застосування його в аграрних підприємствах України. Розглянуто досвід США та країн ЄС. Сформульовано основні інструменти світової практики у сфері енергозбереження. Визначено основні пріоритети діяльності у сфері енергозбереження. Обґрунто­вано виробництво біогазу як однієї із передових технологій. Досліджено використання альтернативних джерел енергії в розвинутих країнах світу та доведено доцільність впровадження новітніх енерго­зберігаючих технологій в Україні.

Підвищення енергозбереження та енергоефективності підприємств аграрного сектору можливе шляхом застосування структурних, техно­логічних, технічних, менеджерських і фінансово-економічних заходів, а також впровадженням інновацій, які спрямовані на розробку, створення нових видів виробів, технологій і нових організаційних форм виробництва та методів управління. Це забезпечить продукції агропідприємств конкуренто­спроможність як на внутрішньому, так і та зовнішньому ринках.

Елемент наукової новизниполягає в обґрунтуванні теоретичних, методичних і практичних рекомендацій щодо тенденцій розвитку енергозберігаючих технологій.

Основні результати нашого дослідження є важливою передумовою для вирішення питань, пов’язаних із подоланням наявних проблем енергозбереження в Україні.

Ключові слова: енергоефективність, енергозбереження, світовий досвід, екологія, практика, ефективність, аграрний сектор, сільське господарство

Повний текст:

PDF

Посилання


Bratchuk, L.M. (2016). Innovative activity: the oretical and methodological approaches towards formation of anaccountingentity ”, Ekonomika APK, 10: 59–65.[in Ukraine].

Hryshko, V.V., Perebyinis, V.I. and Rabshtyna, V.M. (1996). Enerhozberezhennia v silskomuhospodarstvi (ekonomika, orhanizatsiia, upravlinnia) [Energy conservation in agriculture (economics, organization, management)], 280 [in Ukraine].

Rud, Yu. (2014). To the definition of the concept of legal regulation of energy conservation in the agriculture.Pidpryiemnytstvo, hospodarstvo i pravo, 9: 35–38. [in Ukraine].

Sakhnevych, L.V. (2016). Stratehiia enerhoefektyvnosti pidpryiemstv APK: teoretyko-metodychni ta prykladni aspekty [Thestra tegy of energy efficiency of agricultural enterprises: the oretical and methodological and appliedaspects]. Kyiv: Kondor, 280. [in Ukraine].

Best practices for the use of renewable energy in small and medium-sized agricultural enterprises (2017). Available at: http://www.dossier.org.ua/en/node/907 (Accessed 13 November 2017).

Free Encyclopedia Wikipedia (2017). Available at: https://goo.gl/3Ag7jJ (Accessed 4 December 2017)

Kaletnik, G., Klymchuk, O. (2013). Ecological energy – the basis of the development of the state's economy, Zbalansovane pryrodokorystuvannia, 2-3: 14-17.

Korol, O. (2012). The Concept of the Economic Theory of Energy Saving. Zovnishnia torhivlia: ekonomika, finansy, parvo, 5: 77.

Verkhovtsev, F. (2014). Agricultural energy sources. Available at: https://goo.gl/xSprBo (Accessed 12 November 2017).


Метрики статей

Завантаження метрик ...

Metrics powered by PLOS ALM

Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.