РОЗВТОК БІОЕНЕРГЕТК В УКРАЇНІV. Butenko

Анотація


У статті розглянуто можливості та перспективи розвитку біоенергетики у світі та в Україні як альтернативного джерела енергії. Проведено оцінку динаміки використання невідновлюваних енергетичних ресурсів у світі. Здійснений аналіз викидів вуглекислого газу країнами світу показав тенденцію до збільшення, що пов'язано з економічним зростанням країн світу, що призвело до зміни структури енергоспоживання. Збільшення споживання енергії призвело до збільшення попиту на всю енергію, включаючи вугілля, нафту і газ. Проаналізовано динаміку викиду вуглекислого газу в Україні та зазначено цілі на найближчу перспективу. Аналіз показав, що Україна входить до двадцятки найбільших забруднювачів викидів CO2 та однієї з найбільших інтенсивних вуглецевих економік. Розглянуто стан та перспективи розвитку відновлюваної енергетики в Україні. Проаналізовано структуру енергоспоживання на основі відновлювальних джерел енергії та встановлено, щонайбільшу частку займає біоенергетика, що позитивно впливає на стан навколишнього середовища. Визначено основні інструменти впливу державного регулювання на розвиток біоенергетики, зокрема такі як ведення «зеленого» тарифу на електроенергію, вироблену із альтернативних джерел та застосування податку за викиди двоокису вуглецю. Визначено вплив розвитку відновлюваних джерел енергії на вуглецеву продуктивність ВВП в Україні. Зроблено висновок, що одним із шляхів зниження тиску на оточуюче середовище та зменшення впливу діяльності людини на зміни клімату є розвиток біоекономіки, зокрема біоенергетики, яка для виробництва електроенергії, тепла та палива використовує відновлювані ресурси.

Повний текст:

PDF

Посилання


Heletukha H. H., Zheliezna T. A., Bashtovyi A. I. (2018). Problemy ta perspektyvy rozvytku bioenerhetyky v Ukraini. [Problems and perspectives of bioenergy development in Ukraine.]. Promyslova teplotekhnika. T. 40. № 2. Р.41-49.

Zheliezna T. A., Bashtovyi A. I. (2018). Analiz osnovnykh tendentsii rozvytku bioenerhetyky v Yevropeiskomu Soiuzi. [Analysis of the main trends of bioenergy development in the European Union ]. Promyslova teplotekhnika. T. 40. № 3. Р.70-76.

Yankovska K. S. (2017). Bioenerhetyka yak odyn z instrumentiv pidvyshchennia enerhetychnoi efektyvnosti rehionu. [Bioenergy as one of the tools for improving the energy efficiency of the region]. Hlobalni ta natsionalni problemy ekonomiky. Vyp. 19. URL: http://global-national.in.ua/archive/19-2017/61.pdf.

Samoilik M. S. (2011). Otsinka bioenergetychnoho potentsialu. [Assessment of bioenergetic potential of the Poltava region.]. Poltavskoi oblasti. Visnyk Poltavskoi derzhavnoi ahrarnoi akademii. № 1. 36–41 p.

Fedorchenko B. S. (2013). Stan ta perspektyvy rozvytku bioenerhetychnoho potentsialu silskohospodarskykh pidpryiemstv Ukrainy. [Status and prospects of development of bioenergy potential of agricultural enterprises of Ukraine]. Visnyk NTU «KhPI». № 46 (1019). 97–105 p.

Kaletnyk H.M. (2008)ю Rozvytk rynku biopalyva v Ukraini [Development of the Biofuel Market in Ukraine]: Monograph. Kyiv: Ahrarna nauka,. 464 р.

Shpychak O. M., Stasinevych S. A, Kuts T. V. (2010). Ekonomichna efektyvnist vyrobnytstva biopalyva v konteksti prodovolchoi ta enerhetychnoi bezpeky Ukrainy. [Economic efficiency of biofuel production in the context of Ukraine's food and energy security.]. Kyiv: 265 p.

Global Energy & CO2 Data. URL: https://www.enerdata.ru/research/energy-market-data-co2-emissions-database.html

Dombrovskyi O., Heletukha H. Paryzka klimatychna uhoda: Ukraini treba skorotyty vykydy na 70%. [Paris Climatic Agreement: Ukraine needs to cut emissions by 70%.]. URL: http://www.epravda.com.ua/publications/2016/03/18/585855/view_print/.

Baidala V. V., Butenko V. M. (2014). Rol bioekonomiky v dyversyfikatsii napriamkiv zabezpechennia enerhetychnoi bezpeky Ukrainy. [The role of bioeconomics in diversifying the directions of providing energy security of Ukraine]. Naukovyi visnyk Natsionalnoho universytetu bioresursiv i pryrodokorystuvannia Ukrainy. Vyp. 200, Ch. 4. P.14-20.

Enerhetychna stratehiia Ukrainy na period do 2035 roku, zatverdzhena rozporiadzhenniam KMU № 605-r vid 18.08.2017. [Energy strategy of Ukraine for the period up to 2035]. URL: zakon.rada.gov.ua/laws/show/605-2017-r.

Savchuk S. Derzhavna pidtrymka rozvytku bioenerhetyky. [State support for bioenergy development]. URL: WWW.SAEE.gov.ua


Метрики статей

Завантаження метрик ...

Metrics powered by PLOS ALM

Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.