ПЕРЕДУМОВ РОЗВТКУ БІОЕКОНОМІК В УКРАЇНІ: ІНСТТУЦІОНАЛЬНЙ АСПЕКТV. Lymar, V. Baidala

Анотація


Інтеграція України у глобальну економіку з урахуванням лімітованості традиційних природніх ресурсів потребує нового бачення розробки та впровадження організаційно-економічного базису розвитку національної економіки в цілому. На сьогоднішній день ця проблема є актуальною, оскільки розвиток економіки пов’язаний із підвищенням рівня конкурентоспроможності як промисловості, так і аграрного сектору.

Доведено, що стратегія розвитку біоекономіки в Європі націлена на підтримку інноваційної діяльності та проведення НДДКР із урахуванням пріоритетів секторів біоекономіки. Європейське інноваційне партнерство (ЄІП) відіграватиме в майбутньому ключову роль також, як і Об’єднані програмні ініціативи (ОПІ). Дані ініціативи підтримують формування та використання баз даних та знань, а також стимулюють взаємодію інструментів політики на загальноєвропейському, регіональному та національному рівнях, також пропонують механізми залучення інвестицій у сектори біоекономіки.

Обґрунтовано, що концепція розвитку біоекономіки в європейському економічному просторі передбачає розробку, презентацію та затвердження єдиної Стратегії, яка може імплементуватись в усіх країнах ЄС. Також визначено, що для отримання ефекту необхідно використовувати регуляторну фрагментацію, яка буде охоплювати всі сектори біоекономіки.

Визначено, що для перспективного розвитку біоекономіки в Україні необхідно вирішити наступні проблемні питання: підготовка фахівців у сфері біоекономіки; недостатнє фінансування розробок у сфері біотехнологій; недостатній розвиток інтеграції між освітою, наукою та бізнесом; незацікавленість органів місцевого самоврядування у розвитку секторів, що належать до біоекономіки; відсутність елементів інфраструктури біоекономіки; недосконалість механізмів комерціалізації наукових розробок та управління інтелектуальною власністю; регулювання та підтримка розвитку біоекономіки на державному рівні.

Ключові слова: біекономіка, біотехнології, лімітовані ресурси, інфраструктура біоекономіки, стійкий розвиток

Повний текст:

PDF

Посилання


Naukovi kadry ta kilkist organizatsii. Available at: ukrstat.gov.ua.

Naukova ta innovatsiina diyalnist Ukrainy. (2016). Statystychnyi zbirnyk. Kyiv, 257.

Blue Growth. Available at: https://ec.europa.eu/maritimeaffairs/policy/blue_growth_en.

Boosting the EU Bioeconomy. (2015). European Commission, Brussels.

Horizon 2020. Bioeconomy. Available at: http://ec.europa.eu/programmes/horizon2020/en/h2020-section/bioeconomy.

Innovative, Sustainable and inclusive Bioeconomy. Available at: https://ec.europa.eu/programmes/horizon2020/en/news/innovative-sustainable-and-inclusive-bioeconomy-3.

Innovating for Sustainable Growth: A Bioeconomy for Europe. Available at: https://ec.europa.eu/research/bioeconomy/pdf/official-strategy_en.pdf.

Sustainable Food Security: Food Access. Available at: https://www.wur.nl/en/activity/Sustainable-Food-Security-Food-Access.htm.

The European Knowledge Based Bio-Economy. Available at: https://ec.europa.eu/research/biotechnology/eu-us-task-force/pdf/hallen_19_july_10-45_en.pdf.


Метрики статей

Завантаження метрик ...

Metrics powered by PLOS ALM

Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.