АНАЛІТЧНЙ МОНІТОРНГ В ССТЕМІ УПРАВЛІННЯ ДІЯЛЬНІСТЮ ПІДПРЄМСТВАV. Savchuk, K. Fedorchenko

Анотація


Підвищення ефективності управлінських рішень, які приймають за даними моніторингу, потребує їх аналітичної обробки. Вивчення спеціальної літератури показує, що більшість авторів розглядає терміни «моніторинг» та «аналіз» як самостійні поняття, а, відповідно, і їх проведення не співпадає в часі. Такий підхід понижує якість підготовки управлінської інформації і призводить до несвоєчасності реагування суб’єктів управління на виниклі ситуації / проблеми. У статті висвітлено результати наукового пошуку щодо визначення сутності поняття «аналітичний моніторинг», яке, на думку авторів, системно поєднує дві інтегруючі підсистеми: найємкіше інформаційне джерело даних та аналітичну функцію управління. Отже, аналітичний моніторинг можна розглядати як цілісний, структурно і функціонально збалансований процес, який ґрунтується на синтезі знань та практичних навичок працівників, пов’язаних із збором облікових даних, ІТ-спеціалістів, аналітиків і управлінців, що дозволяє розробляти системно-інституційні та організаційно-правові заходи, які, ґрунтуючись на релевантній інформації та слабких сигналах, допомагають своєчасно виявляти та оцінювати фактичні та деякою мірою можливі зміни параметрів об’єктів управління і приймати превентивні управлінські рішення, спрямовані на мінімізацію ризиків від їх реалізації та максимізацію результативності функціонування підприємств.

Ключові слова: моніторинг, спостереження, нагляд, облік, контроль, аудит, аналітична діяльність, управління, чинники, показники, принципи, процедури

Повний текст:

PDF

Посилання


Launched a project of satellite monitoring of agricultural land in Ukraine. Available at: https://latifundist.com/novosti/43096-v-ukraine-zapustili-pilotnyj-proekt-sputnikovogo-monitoringa-ispolzovaniya-selhozzemel.

Melnyk O. G., Petskovich M. D. (2012). Monitoring of enterprise. Bulletin of the National University "Lviv Polytechnic", 722: Management and Entrepreneurship in Ukraine: Stages of Development and Development Issues, 381-386.

Plotnikova O. K. (2005). Monitoring of the environment. Summary of lectures for students of the Power Engineering Institute of the specialty 8.07.08.01 - Ecology and environmental protection. Odessa: Science and Technology, 5-17.

Savchuk V. K. (2009). Analytical monitoring of the goods market. Collection of scientific works of the Podilsky state agricultural and technical university, 2(17) :

Savchuk V. K. (2018). Analytical synthesis of the system of forming functions of management of enterprise activity. Materials of the international scientific and practical conference "Socio-economic development of the agrarian sphere: engineering and economic provision". Ternopil: individual entrepreneur V. A. Palianytsia, 104.

Dubichynsky V. V. ed. (2006). Modern Dictionary of Ukrainian Language: 65,000 words. Kh.: VD "School", 1008.


Метрики статей

Завантаження метрик ...

Metrics powered by PLOS ALM

Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.