ОСОБЛВОСТІ ІНВЕСТЦІЙНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ АГРАРНХ ПІДПРЄМСТВZ. Titenko, O. Hudz

Анотація


В умовах реформування відносин власності і форм господарювання виникає гостра необхідність дослідження інвестиційного клімату функціонування сільськогосподарських підприємств з урахуванням регіональних особливостей. Інвестиційна діяльність сільськогосподарських підприємств у значній мірі залежить від ролі і місця цієї галузі у системі агропромислового комплексу, насамперед це стосується характеру економічних відносин між сільським господарством та іншими сферами агропромислового комплексу.

Сучасний стан інвестиційного клімату в Україні іноземними інвесторами оцінюється як незадовільний. Сектор кредитних і банківських послуг також не виявляє активного інтересу до проектів інвестицій у сільськогосподарське виробництво, що в умовах слаборозвиненого лізингу призвело до ситуації, коли основним джерелом фінансування інвестицій є власні кошти підприємств та організацій.

На інвестиційну привабливість сільського господарства впливає велика кількість різноманітних факторів. Їхній вплив не є однаковим і статичним, а навпаки, в різні періоди часу в тій чи іншій мірі впливає той чи інший набір факторів. Регіональні особливості інвестування сільського господарства України впливають не тільки на оснащення підприємств аграрного сектору матеріально-технічними засобами, а й на результати їх господарської діяльності та інвестиційну привабливість в цілому.

У статті проаналізовано стан капітальних вкладень в сільському господарстві України та динаміку галузевої структури освоєних коштів в аграрному секторі. Проаналізовано вплив капітальних вкладень на економічну ефективність діяльності підприємств. Визначено основні чинники, що стримують розвиток інвестиційної діяльності в регіонах.

Ключові слова: інвестиції, капітальні вкладення, ефективність, сільське господарство, групування


Повний текст:

PDF

Посилання


Tovstenyuk O.V. (2012). Investment attractiveness as an object of diagnostics. Bulletin of the National University "Lviv Polytechnic", 727 : 381-386.

Davydenko N.M. Estimation of investment attractiveness of the region in the context of modern challenges. Economic forum, 2017. No. 2. P.86-93

Zharun O.V., Sokolyuk S.Yu., Tkachuk S.P. Features of investing in agrarian enterprises. Young scientist, 2016. No. 11 (38). Pp. 594-597

Yurchyk I.B., Matsenko A.A. (2016). Foreign Investments in Ukraine: Problems and Prospects. Young scientist, 5(32) : 204-207.

Status of investment activity in Ukraine. Ministry of Economic Development and Trade of Ukraine. Available at: //http://www.me.gov.ua/Documents/List?lang=uk-UA&tag=096


Метрики статей

Завантаження метрик ...

Metrics powered by PLOS ALM

Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.