Розвиток кооперації в галузі свинарства як напрям підвищення конкурентоспроможності свининиТ. І. Балановська, Г. С. Білецька

Анотація


Тенденції розвитку галузі свинарства України останніх
років свідчать, що значна частка свинини виробляється в господарст-вах населення та фермерських господарствах. З ряду причин, вони
неспроможні забезпечити дотримання всіх вимог технології утриман-ня, годівлі й розведення тварин, налагодити ефективний процес
переробки та збуту готової продукції. Це негативно позначається на
конкурентоспроможності свинини.
Високого рівня економічної ефективності виробництва свинини
та підвищення її конкурентоспроможності можна досягти за рахунок
створення сільськогосподарськими товаровиробниками кооперативних
об'єднань із виробництва та реалізації свинини. Такі об’єднання
сприятимуть забезпеченню товаровиробників необхідними засобами
виробництва – кормами, технікою, племінною худобою, надаватимуть
ветеринарні й консультаційні послуги, здійснюватимуть забій свиней,
переробку і збут м’ясних продуктів.
Розглянуто особливості розвитку кооперації у галузі свинарства
як одного з напрямів підвищення конкурентоспроможності свинини,
наведено приклад моделі кооперації у свинарстві для господарств
населення і фермерських господарств. Визначено, що участь у коопера-тивних об’єднаннях товаровиробників, що спеціалізуються на виробниц-тві свинини, дасть їм змогу повністю забезпечити власні потреби в
кормах і створить передумови для економії на витратах, налагодити
переробку м’яса і збут готової продукції за різними каналами реалізації.
Створення й функціонування обслуговуючих кооперативів у галузі
свинарства може стати ефективним засобом, що сприятиме освоєнню
нових прогресивних технологій утримання тварин, інноваційному роз-витку та модернізації виробництва, розвитку й самозахисту товаро-виробників, значному підвищенню ефективності їх функціонування
через зниження витрат на виробництво та збут, поліпшенню якісних
показників свинини та підвищенню її конкурентоспроможності.

 


Повний текст:

PDF

Метрики статей

Завантаження метрик ...

Metrics powered by PLOS ALM

Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.