Соціальна відповідальність бізнесуІ. Ф. Баркова, Т. С. Кінєва

Анотація


Розглянуто як теоретичні питання становлення сис-теми соціальної відповідальності бізнес-структур в Україні в умовах
ринкової економіки. Розкрито окремі практичні аспекти та визначено
основні актуальні питання сучасного розвитку і закріплення соціально
спрямованої діяльності компаній, що вже у своїй діяльності використо-вують норми міжнародного стандарту ISO 26000:2010 «Керівництво з
соціальної відповідальності». Визначено сутність поняття соціальної
відповідальності бізнесу, розглянуто рівні її реалізації, а також соціальні
програми, в межах яких можлива соціалізація діяльності господарських
одиниць України.
Коротко проаналізовано міжнародний та вітчизняний досвід роз-витку соціальної відповідальності. Обґрунтовано необхідність нерегла-ментаційного підходу до соціалізації підприємств, через визнання го-ловного принципу – «добровільна соціальна активність заради резуль-тату, а не заради вигоди». Розкрито та обґрунтовано інституційне
поле, в межах якого можливе найефективніше впровадження постула-тів соціальної відповідальності з найменшим обтяженням для всіх
учасників даного процесу, але за максимального досягнення основної
мети – підвищення рівня розвитку суспільства в умовах раціонального
використання біоресурсного потенціалу. Наведено аналітичну оцінку
сучасного стану соціальної відповідальності бізнесу. Запропоновано
дискусійні питання щодо проблем розвитку соціальної відповідальності
бізнесу в умовах становлення ринкової економіки.

Повний текст:

PDF

Метрики статей

Завантаження метрик ...

Metrics powered by PLOS ALM

Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.