Екологічна свідомість у використанні природних ресурсівН. В. Бобровська, А. Г. Костирко

Анотація


Системно обґрунтовано теоретичні засади щодо ви-користання природних ресурсів, виявлено можливості до їх самовіднов-лення з урахуванням впливу регіональних особливостей екосистем
через зростаючу роль екологічної свідомості й відповідальності бізнес-середовища. Формування умов щодо раціонального використання при-родних ресурсів за видами, їх збереження та екосистем у сукупності, є
вагомим підґрунтям розвитку бізнес-середовища, зокрема аграрного
сектору економіки, і спрямоване на виховання екологічної свідомості
товаровиробників, що зумовлює актуальність теми дослідження.
Теоретичні засади пізнання сутності екологічної свідомості
ґрунтуються на діалектичному методі. Досягнення поставлених задач
здійснювалося за допомогою прийомів системного дослідження і
спостереження, було використано методи порівняння й узагальнення.
Обґрунтовано актуальність процесу формування нової культури
поведінки особистості, що є підґрунтям у вихованні екологічної
культури і сприяє набуттю екологічних знань, екологічного мислення
та екологічної свідомості бізнес-середовища.
Розглянуто причини екологонебезпечного виробництва. Зроблено
висновок, що мотиваційні напрями й відповідність стимулів у бізнес-середовищі повинні орієнтуватися на розуміння наслідків діяльності,
отримання суспільно корисних інтересів від екологічно спрямованої
діяльності, бажання поліпшити якість життя суспільства, використо-вуючи «еко-технології», що потребує відповідних змін світогляду осо-бистості й переоцінки традиційного використання природних ресурсів
за видами у кількісному значенні.
Обґрунтовано, що зростання рівня негативного впливу на
навколишнє середовище потребує істотної модифікації екологічної
свідомості, що сприятиме збереженню екосистем.

Повний текст:

PDF

Метрики статей

Завантаження метрик ...

Metrics powered by PLOS ALM

Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.