Удосконалення оцінки конкурентоспроможності сільськогосподарської продукції в контексті підвищення її якості та безпекиО. В. Богданюк

Анотація


Проведене дослідження  дає можливість зробити
висновки: по-перше, в умовах виходу України на світові ринки, де існують
підвищені вимоги до якості й безпеки продуктів харчування, значно вищі
соціальні стандарти та рівень життя населення, існуюча методика
оцінки конкурентоспроможності сільськогосподарської продукції потре-бує уточнення та вдосконалення; по-друге, конкурентоспроможність
сільськогосподарської продукції – комплексний показник, величина якого
формується в процесі біологічної трансформації біологічних активів і
залежить від генетичних особливостей сорту, агротехнічних заходів
щодо вирощування, особливостей зберігання, транспортування готової
продукції тощо; по-третє, методика розрахунку конкурентоспромож-ності сільськогосподарської продукції має враховувати специфіку
сільського господарства та унікальність сільськогосподарської продукції
як складової продовольчої безпеки держави, здоров’я та добробуту нації.
Перспективи. Незважаючи на повноту висвітлених питань,
дослідження проблеми конкурентоспроможності завжди є актуальним.
Особливо актуальними, на сьогодні, є питання вдосконалення оцінки
конкурентоспроможності вітчизняної продукції напередодні й після
повноцінного вступу в силу Угоди про асоціацію України з ЄС.

Повний текст:

PDF

Метрики статей

Завантаження метрик ...

Metrics powered by PLOS ALM

Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.