Проблеми оподаткування в сільськогосподарських обслуговуючих кооперативахН. В. Бондарчук, О. Г. Чепець, Г. Є. Павлова

Анотація


Встановлено, що одним із напрямів державної підтрим-ки розвитку сільськогосподарських обслуговуючих кооперативів є
вирішення питань щодо їх оподаткування. Враховуючи специфіку таких
підприємств, необхідно запровадити таку модель оподаткування, яка б
цілком відповідала реаліям сьогодення, а саме: сприяла розвитку
сільських територій, збереженню і зміцненню людського капіталу села.
Встановлено наявність серед науковців та працівників коопера-тивів дискусійності питання щодо їх оподаткування. По-перше, існує
ототожнення поняття «платник податків» та «неприбутковий» ста-тус кооперативів. Значна частина як науковців, так і практиків
необґрунтовано вважають, що сільськогосподарські обслуговуючі
кооперативи не є платниками податків і зборів. По-друге, дискусійність
щодо оподаткування обслуговуючих кооперативів, а саме: їх неприбут-ковий статус.
Розкрито механізм оподаткування сільськогосподарських обслуго-вуючих кооперативів як можливості виростання трьох можливих моде-лей. Обґрунтовано необхідність законодавчого забезпечення неприбут-кового статусу сільськогосподарських обслуговуючих кооперативів.

Повний текст:

PDF

Метрики статей

Завантаження метрик ...

Metrics powered by PLOS ALM

Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.