Стратегія розвитку та механізми вдосконалення екологічного менеджменту промислового підприємства в контексті глобальних і національних тенденцій (рос.мовою)Л. Я. Буріма

Анотація


В умовах ринкової економіки особливого значення й
актуальності набувають питання, пов'язані з розвитком промислового
підприємства при динамічній зміні зовнішнього середовища. Відсутність
раціональної виробничої системи і методології екологічного управління
не тільки здатна перешкодити розвитку підприємства, але й
призвести до втрати завойованих на ринку позицій. Виробнича
структура підприємства в умовах глобалізації повинна забезпечити
високі фінансові та виробничі результати і витрати, зіставні або
нижчі, ніж у конкурентів. Продукція та виробництво на таких
підприємствах повинні відповідати не тільки високим технічним
показникам, але й, найголовніше, відповідати вимогам ринку за якістю,
у тому числі екологічним стандартам ІСО 14000.
У статті розглянуто розвиток і вдосконалення системи еколо-гічного менеджменту підприємства, що передбачає формування еколо-гічно безпечного господарювання і забезпечує оптимальне співвідно-шення екологічних та економічних показників. СЕМ відіграє роль струк-тури, в якій застосування підходів запобігання забрудненню набувають
регулярного й систематичного характеру, а організаційні та управ-лінські рішення дають змогу значно скоротити нераціональне викорис-тання сировини і ресурсів. Ефективний менеджмент стає ключовою
передумовою успішного функціонування промислового підприємства.

Повний текст:

PDF

Метрики статей

Завантаження метрик ...

Metrics powered by PLOS ALM

Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.