Психографічне дослідження портрету сучасного кооператора як споживача послуг кооперативуО. М. Величко

Анотація


Сучасні тенденції розвитку аграрного бізнесу на селі
дедалі частіше орієнтуються на створення обслуговуючих кооперати-вів. Водночас, дослідження, спрямовані безпосередньо на членів коопера-тиву, майже не проводяться, кооперативи розглядають як цілісну
організацію. Метою статті є визначення сутності і змісту поняття
«психографічний портрет», використання методики психографічного
аналізу та формування характеристик сучасного кооператора – члена
сільськогосподарського обслуговуючого кооперативу. Вивчення особи-востей портрету члена кооперативу дасть змогу розроблювати більш
точні маркетингові стратегії з просування послуг кооперативу.
Проведене опитування в кооперативах різного галузевого спряму-вання та аналіз отриманих матеріалів із використанням маркетинго-вого підходу та психографічного аналізу дали змогу сформувати порт-рет сучасного кооператора. Отримана таким чином інформація роз-криває нові маркетингові можливості, дає змогу поліпшити маркетин-гову стратегію кооперативу та відповідає на запитання, на які послуги
є попит та потреба, в яких обсягах та хто є цільовою аудиторією та
як необхідно просувати на ринку послуги кооперативу. Психографічні
профілі надають можливість створити групи однорідних сегментів, на
основі яких можуть бути побудовані надійні моделі, які підвищать ефек-тивність маркетингових стратегій. Подальші дослідження за даним
напрямом допоможуть доповнити та конкретизувати портрет сучас-ного кооператора й підвищити ефективність діяльності кооперативу
в цілому.

Повний текст:

PDF

Метрики статей

Завантаження метрик ...

Metrics powered by PLOS ALM

Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.