До методики оцінки ефективності органічного землеробстваМ. М. Гузь

Анотація


Органічне сільське господарство більш позитивно
впливає на стан навколишнього природного середовища та якість про-дуктів харчування порівняно з традиційним землеробством. Крім того,
його економічна ефективність є значно більшою. Але існує ряд факто-рів, що стримують його розвиток: відсутність належного платоспро-можного попиту та тривалість перехідного періоду для ведення орга-нічного землеробства. Екологічні наслідки результатів природокорис-тування набувають дедалі більшого значення, а тому потребують
більш ґрунтовних методів аналізу.
Визначено методичні засади щодо обґрунтування показників, які
повинні бути обрані для аналізу впливу на навколишнє середовище і
ефекту від використання ресурсів при органічній системі ведення
сільського господарства. Визначено показники, що найповнішою мірою
характеризують ефективність ведення органічного землеробства як по відношенню до загальноприйнятої системи землеробства, так і
порівняно з аналогічними системами.

Повний текст:

PDF

Метрики статей

Завантаження метрик ...

Metrics powered by PLOS ALM

Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.