Інформаційна підтримка зернової коопераціїМ. О. Кравець

Анотація


Кооперування невеликих сільськогосподарських
підприємств та господарств населення є засобом забезпечення добробуту
сільських громад України. Динаміка розвитку сільськогосподарських обслу-говуючих кооперативів (СОКів) свідчить про їх роль на аграрному ринку.
Розглянуто передовий досвід створення та функціонування успішних
обслуговуючих кооперативів, у т. ч. їх кооперативних об'єднань у
Придніпровському та Західному регіонах України. Виявлено проблеми та
стримуючі фактори розвитку СОКів.
Наголошено на необхідності створення інформаційної інфра-структури агропродовольчих ринків. Інформаційні потоки мають бути
диференційовані як за рівнем знань отримувачів інформації, так і за їх
місцем і роллю в кооперативному процесі. Організація інформаційної
підтримки розвитку СОКів включає спеціальні навчальні програми,
навчання, надання консультаційних (дорадчих) послуг задля вдоскона-лення навичок у застосуванні інформаційних технологій, зокрема у
користуванні розробленим Web-сайтом зернового обслуговуючого
кооперативу.
У перспективі доречна горизонтальна інтеграція, що проводить-ся шляхом злиття зернових кооперативів, створення союзів, сільсько-господарських товариств та кооперативних груп. Кооперативним
об’єднанням слід подбати про науково-консультаційне обслуговування
своїх членів. Видається доцільним створення відкритої інформаційно-консультаційної лінії з питань кооперації.

Повний текст:

PDF

Метрики статей

Завантаження метрик ...

Metrics powered by PLOS ALM

Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.