Гармонізація індикаторів обліково-інформаційної системи управління сільськогосподарським підприємствомВ. М. Краєвський

Анотація


Досліджено теоретичні, методичні та практичні
засади гармонізації індикаторів обліково-інформаційного відображення
діяльності сільськогосподарських підприємств для підвищення виваже-ності управлінських рішень, що приймаються на його основі.
Розставлено необхідні акценти пріоритетних векторів гармоніза-ції індикаторів обліково-інформаційної системи управління за його функціями з наближенням (приведенням) останніх до міжнародних
стандартів як самостійних видів діяльності (стандартів міжнародного
права, міжнародних стандартів оцінки (аналізу), міжнародних стандар-тів бухгалтерського обліку (МСБО), міжнародних стандартів фінансо-вої звітності (МСФЗ), сучасних концепцій контролю (СОВІТ, SAC,
COSO, SAS, Сосо, Cadbury), міжнародних стандартів аудиту). Запропо-новано кастомізований міжнародною практикою інструментарій
зближення та узгодження індикаторів обліково-інформаційної системи,
який включає: уніфікацію, конвергенцію та стандартизацію. Фактуалі-зовано сутність і призначення кожного з них в гармонізаційному процесі.

Повний текст:

PDF

Метрики статей

Завантаження метрик ...

Metrics powered by PLOS ALM

Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.