Обслуговуюча кооперація – ключовий механізм самоорганізації сільських товаровиробниківЛ. М. Курбацька, І. Г. Кадирус

Анотація


Проаналізовано сучасний стан розвитку кооператив-ного руху в Україні, зокрема визначено, що серед різноманітних форм
кооперативних об’єднань фермерських та селянських господарств
найбільшого поширення набули неформальні, переважно безстатутні
форми кооперації, і, меншою мірою, – юридично оформлені, – зі стату-сом юридичної особи.
Відзначено низький рівень матеріально-технічного забезпечення
особистих селянських і фермерських господарств та інших дрібних
аграрних підприємств у виробничій та обслуговуючій сферах, зумов-лений неможливістю придбання невеликому за розмірами господарству
необхідної техніки, у зв’язку з її високою вартістю та недоцільністю
мати у своїй власності потужну техніку, що розрахована на обробіток
великих земельних площ.
Обґрунтовано необхідність та значущість обслуговуючої коопе-рації для сільськогосподарських товаровиробників з низьким рівнем
забезпеченості технічними засобами та запропоновано кооперування
як перспективну можливість вирішення даної проблеми.
Запропоновано створення обслуговуючих кооперативів з обробіт-ку землі, внесення добрив, збирання врожаю, надання інших виробничо-технічних послуг, що дасть змогу використовувати переваги великого
товарного виробництва і враховувати інтереси дрібних сільських това-ровиробників та сприятиме підвищенню ефективності аграрного
виробництва, завдяки оптимізації витрат товаровиробників на купівлю
технічних засобів, проведення окремих технологічних операцій, здій-снення маркетингових досліджень, збільшення прибутку від реалізації
продукції; розширенню доступу сільськогосподарських товаровиробни-ків до агросервісних послуг; удосконаленню процесу реалізації продукції
та більш ефективному використанню каналів збуту, досягненню
стійких позицій на аграрному ринку; створенню додаткових робочих
місць у сільській місцевості, поліпшенню соціального захисту сільського
населення та підвищенню рівня життя на селі.


Повний текст:

PDF

Метрики статей

Завантаження метрик ...

Metrics powered by PLOS ALM

Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.