Обліково-інформаційне забезпечення управління природними ресурсами сільськогосподарських підприємствО. А. Кушніренко

Анотація


Досліджено проблемні питання переходу сільськогоспо-дарських підприємств до сталого розвитку та збалансованого приро-докористування. Ці процеси потребують належного управління природ-ними ресурсами, для підвищення результативності якого проаналізовано
діючу систему обліково-інформаційного забезпечення. Результати аналізу дають змогу стверджувати, що методика формування інформації про
природні ресурси є законодавчо невизначеною і зумовлює розрізненість
такої інформації в обліку та звітності, ускладнюючи процес управління та
оподаткування.
Оцінено стан і методику облікового відображення земельних, вод-них і повітряних ресурсів (безпосередньо залучаються у сільськогоспо-дарське виробництво), на основі чого встановлено їх критичний стан.
З’ясовано, що діюча методика облікового відображення природних
ресурсів не дає змогу відстежувати вплив господарської діяльності на
стан навколишнього природного середовища і потребує переосмислен-ня, підвищення аналітичності та відображення їх якісних параметрів.
На основі чого обґрунтовано необхідність ведення екологічного обліку
та встановлено його місце в обліковій системі підприємств галузі.

Повний текст:

PDF

Метрики статей

Завантаження метрик ...

Metrics powered by PLOS ALM

Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.