Організаційно-економічні й соціально-трудові аспекти розвитку сільськогосподарських виробничих кооперативівЄ. О. Ланченко

Анотація


Розгляд організаційно-економічних і соціально-трудо-вих особливостей розвитку сільськогосподарських виробничих коопера-тивів є актуальним, оскільки потрібно обґрунтувати напрями
поліпшення їх господарської діяльності в ракурсі сучасного соціально-економічного розвитку села. Метою статті є визначення напрямів
розвитку соціально-трудових відносин у сільськогосподарських виробни-чих кооперативах. Під час дослідження використано нормативні акти,
наукові й навчальні публікації, статистичні дані розвитку аграрного сектору економіки України. Було застосовано абстрактно-логічний та
історичний методи дослідження й системний підхід.
Управління сільськогосподарським виробничим кооперативом здій-снюється на основі самоврядування, участі його членів у вирішенні пи-тань його діяльності. Зважаючи на це та на плинність кадрів у сільсько-господарських виробничих кооперативах, потрібно вирішити питання
звичайного й асоційованого членства в них. Для підвищення економічної
ефективності господарської діяльності сільськогосподарських виробничих
кооперативів потрібно збільшити земле- й енергозабезпеченість його
працівників.
У перспективі сільськогосподарським виробничим кооперативам
слід зосередити увагу на розвитку трудомістких видів сільськогоспо-дарського виробництва продукції, перейняти позитивний міжнародний
досвід функціонування сільськогосподарської кооперації тощо. На дер-жавному рівні необхідно вдосконалити механізм сприяння розвитку
виробничої сільськогосподарської кооперації, що забезпечить продук-тивну зайнятість сільського населення.

Повний текст:

PDF

Метрики статей

Завантаження метрик ...

Metrics powered by PLOS ALM

Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.