Удосконалення документування обліку сільськогосподарських угідь, їх якості та екологізації використанняТ. В. Машкова

Анотація


Сільськогосподарські землі потребують не тільки
інтенсифікації та великих капіталовкладень, але й комплексних еколо-гічно виправданих методів господарювання для збереження і вико-ристання ґрунту з метою задоволення не тільки поточних потреб
людини, а й одночасного збереження його родючості. Дані первинних
документів є основою аналітичного обліку, що припускає ведення
бухгалтерських регістрів як у натуральному, так і в грошовому
вимірниках. Первинні документи є вихідною інформацією для всіх рівнів
управління господарською діяльністю.
Від якості наданої первинної інформації, значною мірою, залежить
вірогідність звітності, результати оцінки та аналіз показників, що
характеризують ефективність використання якості сільськогоспо-дарських угідь. Підтримання якості сільськогосподарських угідь ство-рює основу для додаткових економічно ефективних вкладень праці та
засобів у землю. Ці заходи спрямовані на регулювання водно-повітря-ного балансу ґрунту, покращуючи умови для вирощування культурних
рослин. Тому вдосконалені форми первинних документів для обліку
якісних параметрів сільськогосподарських угідь є основою для вірного їх
відображення.

Повний текст:

PDF

Метрики статей

Завантаження метрик ...

Metrics powered by PLOS ALM

Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.