Динамічні економетричні моделі прогнозування врожайності озимої пшениці на основі оцінювання природно-кліматичних характеристикО. І. Симоненко

Анотація


Адаптація аграрного виробництва до змін клімату
потребує комплексного дослідження характеру і тенденцій змін
метеорологічних параметрів, їх впливу на вегетацію та врожайність
сільськогосподарських культур. Поряд із іншими факторами, природно-кліматичні характеристики вирішальною мірою впливають на коливан-ня врожайності між роками, а інші неістотно впливають на її коливання.
У прогнозуванні врожайності озимої пшениці використовують моделі
короткострокового, середньострокового та довгострокового прогно-зування. Використання моделей саме середньострокового прогнозу-вання дає можливість приймати ефективні управлінські рішення.
Побудована економетрична модель описує закономірності між урожай-ністю озимої пшениці і середньомісячними температурами травня за
період 1990–2014 років.
Аналіз побудованої динамічної економетричної моделі свідчить
про те, що вона адекватно описує динаміку врожайності озимої пшениці
по Україні з урахуванням природно-кліматичної характеристики.  Як
критерій якості прогнозу використовували середнє значення похибки
прогнозу, значення відносного показника заміщення прогнозу. Їх розра-хунки свідчать, щозапропонована модель може використовуватись як
модель адаптації виробництва озимої пшениці до змін клімату й дає
можливість визначати прогноз урожайності з високою точністю.

Повний текст:

PDF

Метрики статей

Завантаження метрик ...

Metrics powered by PLOS ALM

Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.