Калькулювання собівартості сільськогосподарської продукціїЛ. К. Сук

Анотація


Розглянуто особливості калькулювання сільсько-
господарської продукції. Оприбутковувати її з виробництва і списувати
за каналами руху рекомендується за плановою собівартістю з
коригуванням до фактичної після проведення калькулювання.
Проте в управлінському обліку власна продукція, використана для
внутрішньогосподарських потреб, має оцінюватися за справедливою
вартістю, що сприятиме обґрунтованому прийняттю управлінських
рішень. Обґрунтовано послідовність робіт під час калькулювання собі-вартості продукції рослинництва і тваринництва й закритті операцій-них рахунків. У рослинництві послідовність така:
а) розподіляються між окремими об’єктами обліку витрати з
утримання основних засобів;
б) визначається собівартість робіт та послуг допоміжних вироб-ництв;
в) розподіляються загальні витрати на зрошення та осушення зе-мель, на вапнування та гіпсування ґрунтів, утримання полезахисних смуг;
г) списується частина витрат бджільництва на сільськогоспо-дарські культури, що запилюються;
д) списуються з витрат основного виробництва суми по
культурах, що загинули;
е) розподіляються загальновиробничі витрати;
ж) визначається собівартість продукції рослинництва.
Проаналізовано використання трансфертних цін. Вони встанов-люються на основі ринкових цін, витрат, переговорів. Трансфертні ціни
на основі витрат мають суттєві переваги над іншими методами їх
визначення.

Повний текст:

PDF

Метрики статей

Завантаження метрик ...

Metrics powered by PLOS ALM

Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.