Визнання і класифікація витратП. Л. Сук

Анотація


Розкрито зміст і використання термінів “Затрати” і
“Витрати”. Встановлено, що вони є синонімами і вживаються пара-лельно. Інформацію про затрати використовують для калькулюван-ня собівартості продукції, а про витрати –для визначення фінансо-вого результату діяльності підприємства. У цих двох випадках суми
затрат можуть не збігатися. Справа в тому, що не всі понесені вит-рати включають у собівартість, одночасно може бути незавершене
виробництво на початок і кінець звітного періоду. Для визначення
фінансового результату береться собівартість проданої продукції.
Вона може бути вироблена не тільки у звітному, а і в попередньому
періоді. Часто трапляється, коли не вся продукція, вироблена у
звітному періоді, реалізована у цьому самому періоді.
Перелічені ситуації зумовлюють можливість наявності відхи-лень між сумою затрат за період і собівартістю реалізації. Запропо-новано, якщо йде мова про затрати, понесені за певний період, вжи-вати термін “Затрати”, а коли йдеться про визначення фінансового
результату – користуватися терміном “Витрати”.
Розглянуто різні підходи до класифікації витрат. Обґрунтовано
доцільність класифікування витрат за трьома напрямами: оцінка
запасів та визначення фінансового результату, прийняття рішень,
контроль виконання. За першим напрямом пропонується брати п’ять
ознак, зокрема вплив на фінансові результати. За цією ознакою витрати поділяють на невичерпані, що відповідають терміну “Затрати”,
і вичерпані, що відповідають терміну “Витрати”. Затрати показують
у Балансі (форма № 1), а витрати – у Звіті про фінансові результати
(форма № 2).

Повний текст:

PDF

Метрики статей

Завантаження метрик ...

Metrics powered by PLOS ALM

Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.