Членство в сільськогосподарському кооперативі: проблеми правового визначенняВ. В. Тропін

Анотація


Досліджено проблемні аспекти визначення змісту
правового явища членства у сільськогосподарських кооперативах.
В умовах сьогодення поняття «членство в сільськогосподарських
кооперативах», як правове явище, не знайшло належного правового
регулювання в чинному законодавстві, що виявляється, зокрема, в
неоднаковому теоретико-правовому підході щодо визначення змісту
даного поняття у різних видах сільськогосподарських кооперативів.
Здійснено порівняльний аналіз правових категорій «член сільськогоспо-дарського обслуговуючого кооперативу» та «член сільськогосподарсь-кого виробничого кооперативу». Визначено істотні ознаки кожного із
зазначених явищ у правовому аспекті.
Зроблено висновок про невідповідність правових визначень членів
сільськогосподарських обслуговуючих та сільськогосподарських вироб-ничих кооперативів базовим ознакам, притаманним правовому явищу
«член кооперативу», наведеному в Законі України «Про кооперацію». Дані
обставини викликають нагальну потребу в нормативному вдосконаленні
правової термінології, закріпленої у чинному законодавстві України.
Також, на думку автора, виходячи зі специфіки досліджуваних
явищ, кожне з них, для мети правової конкретизації, може доповнював-тися окремими ознаками, залежно від специфіки форми кооперації, що
визначається її природою та особливостями організації та здійснення.
Розроблено та запропоновано висновки щодо вдосконалення
законодавства, спрямовані на регулювання кооперативних відносин.

Повний текст:

PDF

Метрики статей

Завантаження метрик ...

Metrics powered by PLOS ALM

Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.