Роль кооперації в розвитку сільськогосподарського виробництва на інноваційній основіГ. А. Харченко, В. В. Харченко

Анотація


Стаття присвячена дослідженню розвитку кооперації,
визначенню переваг функціонування кооперативів. Виявлено, що організа-ційно-правовою формою кооперації в сільському господарстві є сільсько-господарські кооперативи. Проаналізовано основні причини, що стримують
становлення кооперативів, зокрема відсутність їх стратегічних напрямів
розвитку. Систематизовано основні напрями розвитку кооперації з ураху-ванням інноваційних тенденцій розвитку сільськогосподарського виробниц-тва. Визначено сутність та значення кооперації в Україні. Досліджено динаміку розвитку сільськогосподарських кооперативвів
в аграрному секторі України у 2002–2015 роках. У процесі дослідження
було використано методи: діалектичний – пізнання сутності та особи-востей сільськогосподарських кооперативів; бібліографічний – вивчення
наукових праць, присвячених даній проблематиці; системного узагаль-нення – оцінка сучасного стану розвитку кооперативного руху в Україні;
порівняння та графічний – дослідження сучасних тенденцій розвитку
сільськогосподарських кооперативів. Зроблено висновок, що сільськогос-подарська кооперація є основою для подальшого інноваційного розвитку
аграрного виробництва, а також сприяє підвищенню конкурентоспромож-ності сільськогосподарських підприємств та створенню сприятливих
умов для вирощування й збуту вітчизняної продукції на внутрішньому та
зовнішньому ринках.

Повний текст:

PDF

Метрики статей

Завантаження метрик ...

Metrics powered by PLOS ALM

Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.