Кооперація як передумова прояву синергетичного ефекту в діяльності аграрних підприємствО. В. Чернецька

Анотація


Синергетичний ефект у кооперативі досягається
через інтенсивний обмін інформаційними, фінансовими, кадровими,
інноваційними ресурсами в межах загальної системи ділових стосунків,
дотримання пріоритетів внутрішнього планування; ґрунтується на
поєднанні їх активів та функціонуванні як єдиного економічного організму,
метою якого є досягнення спільних цілей та задоволення економічних
інтересів учасників на різних ділянках господарської діяльності. Таким
чином, сільськогосподарська кооперація є невід’ємним атрибутом
формування дієвого інституту агробізнесу та стратегічним напрямом
управління фінансовими результатами підприємств аграрного сектору.
Перспективи: у нинішніх умовах господарювання аграрні підприєм-ства мають формувати таку стратегію розвитку, яка б давала
можливість отримувати додатковий ефект діяльності. Це можливо
завдяки кооперації наявних ресурсів та зусиль, що забезпечить переви-щення результату над сумою ефектів окремої господарюючої одиниці,
тобто підвищення фінансового результату й отримання конкурентних
переваг. Механізм управління фінансовим результатом аграрних під-приємств у складі кооперативу потребує детальних досліджень, що
уможливить розроблення методики підрахунку синергетичного ефекту.

Повний текст:

PDF

Метрики статей

Завантаження метрик ...

Metrics powered by PLOS ALM

Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.