Внутрішній контроль підприємства: управлінські роліІ. А. Чопляк

Анотація


У сучасних умовах докорінного реформування відносин
власності, організаційно-господарських перетворень перед керівництвом
підприємств постає необхідність прогнозування, оцінки ризиків і створення
ефективної системи управління. Обґрунтованість та ефективність
управлінських рішень залежить від внутрішнього контролю, який відіграє
важливу роль у досягненні як стратегічних, так і оперативних цілей,
спрямованих на підвищення конкурентоспроможності та ефективне
управління підприємством. Тому виняткової актуальності набуває
особлива, важлива функція в системі управління підприємством, а саме:
функція внутрішнього контролю, яка, у свою чергу, є інтегрованою з
іншими функціями управління.
Внутрішній контроль є важливим елементом кожної стадії проце-су управління, оскільки він здійснюється в конкретній системі, на кон-кретному рівні управління. У системі внутрішнього контролю акуму-люється інформація щодо порядку функціонування об'єкта господарю-вання, результати його діяльності, проводиться оцінка процесів
розвитку підприємства, ефективності розробленої стратегії.
У статті визначено сутність і вагомість внутрішнього контролю в
управлінні та його взаємопов'язані ролі. Розглянуто соціальну й економічну
сутність контролю та його основні принципи. Здійснено огляд системи
внутрішнього контролю на автотранспортних підприємствах.

Повний текст:

PDF

Метрики статей

Завантаження метрик ...

Metrics powered by PLOS ALM

Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.