Інформаційно-консультаційне забезпечення діяльності кооперативівС. В. Шевченко

Анотація


Інформаційно-консультаційне забезпечення діяльності
сільськогосподарських товаровиробників в Україні створює сприятливі
умови для прибуткового ведення сільськогосподарського виробництва,
у тому числі ефективного подальшого розвитку кооперативів, збіль-шення доходів сільського населення. Велике значення в цьому має
організація інформаційно-консультаційної діяльності, що забезпечує
сільгоспвиробників необхідною інформацією, підвищує рівень їх знань,
сприяє науково-обґрунтованому прийняттю рішень.
Метою дослідження є визначення особливостей інформаційно-кон-сультаційного забезпечення діяльності сільськогосподарських коопера-тивів. Завданням статті є вивчення сутності інформаційно-консуль-таційних послуг для кооперативів, виявлення проблем та можливих
шляхів подальшого розвитку консультаційної підтримки.
Методи дослідження: монографічний, табличний, порівняльний.
Результатами дослідження є розуміння, що дорадництво й нині
залишається важливим інструментом поширення інформації, надання
консультаційних послуг сільськогосподарським товаровиробникам та
жителям сільської місцевості. Сільськогосподарська кооперація на
сьогодні набирає оборотів у своєму розвитку, хоча існує ряд питань, які
потребують вирішення. Одним із напрямів діяльності дорадчих служб є
надання допомоги у питаннях створення та діяльності сільськогоспо-дарських обслуговуючих кооперативів. Підвищення рівня знань сільськ-огосподарських дорадників у сфері сільськогосподарської обслуговуючої
кооперації дало б їм змогу ефективніше вирішувати проблеми об’єднан-ня малих та середніх виробників у кооперативи.
Національна асоціація сільськогосподарських дорадчих служб
України пропонує проект «Дорадча кооперативна школа», яка б сприяла
зміцненню спроможності НАСДСУ в частині розвитку сільськогоспо-дарської обслуговуючої кооперації.

Повний текст:

PDF

Метрики статей

Завантаження метрик ...

Metrics powered by PLOS ALM

Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.