До питання ефективності виробництва цукрових буряків на сільськогосподарських підприємствахА. С. Гриценко

Анотація


Проаналізовано показники ефективності виробничогосподарської діяльності сільськогосподарських підприємств, що
займаються виробництвом цукрових буряків у зональному розрізі та в
цілому по Україні. За допомогою кореляційно-регресійного аналізу
обґрунтовано вплив факторів на прибуток бурякосіючих підприємств.
Одним із найбільш важливих показників, що відображують рівень
економічної безпеки господарюючих суб’єктів є ефективність їх
виробничої діяльності. Саме ефективність відображує результати
розвитку як окремого підприємства, так і галузі в цілому.

В останнє десятиріччя відбувається процес поступового скорочення
загальної кількості сільськогосподарських підприємств, що займалися
вирощуванням цукрових буряків. Це сталося внаслідок того, що більшість
підприємств зазнавала значних збитків, оскільки виручка від реалізації
цукрових буряків не покривала собівартості їх виробництва. Тому, успішне
функціонування та конкурентоспроможність сільськогосподарських
підприємств, що вирощують цукрові буряки, залежить від рівня
ефективності їх виробничо-господарської діяльності.
Визначено, що за останні три роки бурякосіючі господарства
продемонстрували позитивну динаміку щодо основних показників їх
діяльності, що дало змогу з критичного рівня рентабельності у 2,7 % у 2013 р.
збільшити її більш ніж у 10 разів у 2015 р. З’ясувалося, що на величину
прибутку найсуттєвіше впливають рівень урожайності цукрових буряків,
витрати на їх виробництво та реалізаційна ціна. Тому виробникам цукрової
сировини необхідно зосередитися на проблемах підвищення рівня
врожайності цукрових буряків та зниження їх собівартості.


Повний текст:

PDF

Метрики статей

Завантаження метрик ...

Metrics powered by PLOS ALM

Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.