Теоретичні засади формування економічного потенціалу сільських територійР. І. Коробенко

Анотація


Статтю присвячено актуальній проблемі сьогодення
– економічному потенціалу сільських територій, який є об’єктом
досліджень багатьох сучасних науковців. Проаналізовано та
узагальнено підходи до визначення й структури економічного
потенціалу сільських територій. Методологічно-теоретичною базою
дослідження є праці вітчизняних і зарубіжних науковців у галузі аграрної
політики, економічної теорії та розвитку сільських територій. Робота
базується на широкому колі загальнонаукових та спеціальних методів
дослідження, зокрема теоретичного узагальнення та порівняння,
структурно-логічному та інших.
На основі проведеного аналізу автор визначає економічний
потенціал сільських територій як кількісно-якісну оцінку ймовірного
результату від ефективного використання ресурсів, компетенцій та
можливостей, які є доступними на конкретній сільській території,
протягом визначеного горизонту планування.

На відміну від інших дефініцій, запропонований автором підхід
визначає економічний потенціал як категорію управлінської діяльності,
яка передбачає проведення інтегральної оцінки ресурсів, компетенцій
та можливостей розвитку сільської території в умовах, що склалися.
Це дає змогу оцінити перспективи розвитку сільської території з
точки зору інтересів усіх зацікавлених осіб, які у сукупності
представляють місцеву владу, бізнес і громадськість, а також
підкреслити специфіку впливів та очікувань кожної із цих сторін на
поточний та прогнозований стан об’єкта управління, яким є процес
соціально-економічного розвитку сільської території.


Повний текст:

PDF

Метрики статей

Завантаження метрик ...

Metrics powered by PLOS ALM

Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.