Особливості формування стратегії розвитку підприємствО. М. Талавиря

Анотація


Розглянуто основні принципи формування стратегії
розвитку підприємства та сформовано етапи стратегічного планування.
Запропоновано систему параметрів впливу факторів зовнішнього і
внутрішнього середовища підприємства. Нестабільність економічного
середовища і високий рівень ринкових ризиків спонукають господарюючих
суб'єктів до активного пошуку ефективних, таких, що відповідають
нинішнім викликам, стратегій розвитку. В умовах, коли підприємства
щодня повинні розроблювати, обґрунтовувати і приймати економічно
вивірені господарські й управлінські рішення, питання тактики і стратегії є
пріоритетними. У кризових умовах зростає потреба у формуванні
адекватних стратегій розвитку, що враховують невизначеність
зовнішнього середовища функціонування підприємства і дають змогу
максимально зменшити вплив несприятливих соціально-економічних
чинників, мінімізуючи тим самим вірогідність несприятливого результату
або навіть банкрутства підприємства.
Отже, удосконалення процедур моделювання поведінки
економічних суб'єктів (зокрема, виробничих підприємств як складних
економічних систем) під впливом як внутрішнього, так і зовнішнього
середовища, є важливим і актуальним науково-практичним завданням.
Формування стратегії розвитку підприємства дає змогу визначити як
підприємство буде функціонувати на ринку та виробити сценарії з
урахуванням умов зовнішнього середовища (розвиненість і вік галузі,
кількість конкурентів та їх позиції, характеристика й прибутковість
ринку тощо) і внутрішнього середовища (потенціал підприємства,
технічне оснащення, якість, ціна, продукція, фінансування, ресурси,
персонал тощо), характер їх змін; визначити мету діяльності та
оцінити стратегічні конкурентні переваги.

Повний текст:

PDF

Метрики статей

Завантаження метрик ...

Metrics powered by PLOS ALM

Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.